fbpx

Ni av ti nordmenn støtter regjeringen i å videreføre nasjonale tiltak til over påske

Norske koronamonitor har intervjuet 735 nordmenn samme dag som regjeringen besluttet å videreføre nasjonale tiltak til etter påske. Ni av ti nordmenn støtter regjeringens beslutning.

Norsk koronamonitor som gjennomføres av Opinion viser solid støtte til regjeringen samme kveld som myndighetene annonserte at nasjonale koronatiltak videreføres til etter påske.

90 prosent av nordmenn oppgir at de støtter beslutningen til regjeringen som i dag besluttet at alle de nasjonale tiltakene videreføres til etter påske. 6 prosent svarer nei og 4 prosent sier vet ikke/ingen mening.

– Dette er en solid tillitserklæring fra det norske folk til regjeringens beslutning. Vi må likevel studere dette over flere dager fremover for å kunne vurdere støtten til regjeringens beslutning totalt sett. Mange nordmenn har trolig behov for ta inn over seg hva dette betyr i praksis, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion AS.

Regjeringen besluttet å videreføre de strenge tiltakene for å begrense koronasmitte til over påske, til 13. april. Norsk koronamonitor har samme kveld etter dette spurt 735 nordmenn om de støtter denne beslutningen.

– Vi jobber hardt med å dokumentere nordmenns opplevelser dag til dag etter at koronaepedemien inntraff. Vi er også stolte av å kunne presentere nordmenns umiddelbare tilbakemelding på regjeringens beslutning samme dag som regjeringen gjør sin beslutning, samt dokumentere oppdaterte tall rundt koronasituasjonen i Norge løpende, sier Askheim.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor vil offentliggjøre en rekke nye tall om hvordan nordmenn håndterer koronaviruset. 

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion vil også etablere et nasjonalt befolkningspanel for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media med flere. 

Ta gjerne kontakt med

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no 

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Barna lærer, tross stengte skoler

Mer enn to av tre foreldre i Norge synes barna har en akseptabel skolehverdag for tiden.

Det viser Norsk koronamonitor fra Opinion. Mer enn tusen foreldre er blitt spurt om dette.

Et klart flertall av foreldre i Norge svarer ja på spørsmål om de opplever barnas læringssituasjon som akseptabel for tiden (68 prosent). En av tre foreldre svarer med andre ord nei på dette (32 prosent).

– Vi må huske at ingen planla denne situasjonen, hverken skolene eller familiene. Tilbakemeldingen fra foreldre flest at den nye hjemmeskolen i koronatiden tross alt fungerer, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

Oslo ikke best i klassen

Foreldre i Oslo synes i noe mindre grad at barna har en akseptabel skolehverdag, sammenlignet med alle øvrige landsdeler.

61 prosent av foreldrene i Oslo synes skolehverdagen er akseptabel, mot i snitt 68 prosent i Norge totalt.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor vil offentliggjøre en rekke nye tall om hvordan nordmenn håndterer koronaviruset. 

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion vil også etablere et nasjonalt befolkningspanel for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media med flere. 

Ta gjerne kontakt med

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no 

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Flere millioner endte opp med hjemmekontor

Nærmere to av tre nordmenn var hovedsakelig hjemmeværende i forrige uke viser tall fra Norsk koronamonitor fra Opinion.

59 prosent av den norske arbeidsstyrken hadde i forrige uke hjemmekontor. Blant de som ikke var i arbeid, var antallet hjemmeværende 11 prosentpoeng høyere.

– Uansett om man er mann eller kvinne, har barn eller ikke og uansett hvor i landet man bor, var det normale å være hjemme i uken som gikk, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion AS.

I Oslo var tilnærmet åtte av ti innbyggere hjemme i forrige uke, noe som var på topp i landet, ifølge Norsk koronamonitor.

– Det blir interessant å få løpende tall på hvordan hjemmekontorsituasjonen utvikler seg også i dagene fremover. Hvor effektiv hjemmekontorsituasjonen er, er både et spørsmål om oppfølging av barn, det å rigge seg opp og bli vant med situasjonen og konsentrere seg. Dette er noe vi vil se nærmere på fremover, sier Askheim.

Helt fra første dag da Norge stengte ned, oppga 46 prosent av de yrkesaktive at de var blitt bedt om å holde seg hjemme fra jobb selv om de ikke var syke.

Ikke aktuelt for alle

Andelen nordmenn med hjemmekontor øker med utdanningsnivå.

– Det sier seg selv at hjemmekontor ikke er aktuelt for alle. Jobber man innen helse og omsorg, politiet eller gods- og persontransport, så er ikke dette en aktuell problemstilling. Det å ta med seg jobben hjem er heller ikke mulig i yrker som bygningsarbeider, frisør, renholdsarbeider eller om man er fisker, sier Askheim.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor vil offentliggjøre en rekke nye tall om hvordan nordmenn håndterer koronaviruset. 

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion vil også etablere et nasjonalt befolkningspanel for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media med flere. 

Ta gjerne kontakt med

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no 

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Slik er tilliten til myndighetene dag for dag

To av tre nordmenn har tillit til at helsemyndighetene har satt i verk de nødvendige smitteverntiltakene for å begrense smitten.

Det viser Norsk koronamonitor fra Opinion som kontinuerlig har spurt nordmenn om hvordan de opplever situasjonen i koronaepidemien. Målingen med over 4000 nordmenn viser hvordan vi fra dag til dag vurderer informasjonen og tiltakene fra helsemyndighetene og regjeringen. 

Tillit til helsetiltak

To av tre nordmenn har tillit til at smitteverntiltakene som er iverksatt er riktige for å begrense smitten (65 prosent). 14 prosent er uenig i dette, mens 20 prosent verken er enig eller uenig. Dette gjelder både for de siste dagene, og som gjennomsnitt for hele perioden, men tilliten var høyest i begynnelsen av uken som gikk.

– Vi har lagt bak oss en helt spesiell uke som oppleves som en evighet for de fleste. En hel nasjon har måttet forholde seg til nye tiltak og ny informasjon løpende. Men tilliten til helsemyndighetenes tiltak har holdt seg høy fra dag til dag, sier Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

Tilliten til helsemyndighetenes tiltak øker noe med alderen fra 59 prosent blant de under 30 år til 73 prosent blant de over 60 år.

Informasjon fra helsemyndighetene

Samtidig oppgir over to av tre at de har tillit til informasjonen fra helsemyndighetene (67 prosent). 16 prosent er uenig, mens resten er nøytrale (17 prosent).

– Det kan sikkert skrives en bok om hver eneste dag vi har opplevd i denne perioden, men tilliten til informasjonen fra helsemyndighetene slik som Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har holdt seg rimelig stabil i perioden. Dette betyr dog at den ikke er høyere i dag enn for 10 dager siden, sier Askheim.

Tillit til regjeringen over tid

Syv av ti har tillit til informasjonen som gis av regjeringen.

– Folks tillit til informasjonen fra regjeringen svinger litt mer fra dag til dag, men er likevel noe høyere i dag enn i de første dagene da regjeringen varslet nedstengningen av Norge. I snitt oppgir syv av ti at de har tillit til informasjon fra regjeringen, sier Askheim.

Nordmenn er imidlertid mindre sikre på om regjeringen har iverksatt de nødvendige økonomiske tiltakene for å begrense skadevirkningene på norsk økonomi.

– Ser vi hele denne perioden samlet, oppgir et knapt flertall i Norge at de har tillit til at regjeringen har iverksatt de nødvendige økonomiske tiltakene. Samtidig ser vi tydelig at tilliten til dette falt de første dagene, men deretter har nordmenn fra dag til dag fått stadig mer tillit til regjeringens økonomiske tiltak, sier Askheim.

Høy tillit til kommunen

Mange har tillit til informasjonen fra kommunen sin.

– Syv av ti nordmenn har tillit til informasjonen fra kommunen sin. Dette betyr nok både at mange kommuner gjør en svært god jobb i disse koronatider, samt at folk flest rundt omkring i landet har behov for relevant informasjon nært der de bor, sier Askheim.

53 prosent har tillit til informasjon som kommer via de landsdekkende mediene. Dette er et gjennomsnitt for hele perioden.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor vil offentliggjøre en rekke nye tall om hvordan nordmenn håndterer koronaviruset. 

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion vil også etablere et nasjonalt befolkningspanel for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media med flere. 

Ta gjerne kontakt med

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no 

Stor frykt for egen økonomi, men enda mer for statens

Nesten fire av ti nordmenn er bekymret for sin personlige økonomi som følge av koronaepidemien. Enda flere, mer enn seks av ti, er bekymret for den norske økonomien.

I over en uke har Norsk koronamonitor fra Opinion spurt til sammen 3500 nordmenn om deres situasjon i koronaepidemien. Norsk koronamonitor viser hvordan nordmenn fra dag til dag vurderer sin personlige økonomi og den norske økonomien.

Dette gir også muligheter til å vurdere adferdsendringer, opplevelser og holdninger i den norske befolkning i lys av løpende tiltak og helt siden tiltakene startet.

36 prosent av alle nordmenn er nå bekymret for egen økonomi som følge av koronaepidemien. 43 prosent er ikke bekymret og 21 prosent svarer verken eller.

– Mer enn hver tredje nordmann er nå bekymret for egen økonomi. Bekymringstoppen så langt ble nådd i begynnelsen av uken som gikk. I dag er omtrent like mange bekymret som den dagen Norge stengte ned og til tross for tiltakspakker i mellomtiden, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

Jo yngre man er, desto mer frykter mann egen økonomi. Blant de under 30 år er nå annenhver bekymret for egen økonomi.

Mer frykt for norsk økonomi

Mer enn seks av ti nordmenn er bekymret for den norske økonomien som følge av koronaepidemien. Norsk koronamonitor viser at 62 prosent av alle nordmenn er bekymret for norsk økonomi. Kun 17 prosent er ikke bekymret og 20 prosent svarer verken eller.

– Selv om svært mange frykter for sin personlige økonomi, er det åpenbart slik at nordmenn flest er enda mer bekymret for Norges økonomi og utfordringer nå. Dette skyldes både mange tiltakspakker og statens økte utgifter og manglende inntekter fremover, samt utviklingen i hele samfunnet, sier Askheim.

Også her er tendensen klar. Jo yngre man er, desto flere er bekymret for den norske økonomien som følge av koronaepidemien.

Utsikter for norsk økonomi

Mer enn åtte av ti nordmenn tror at den økonomiske situasjonen i Norge den neste måneden vil bli dårligere. Kun 6 prosent tror den blir bedre og 12 prosent uendret.

Norsk koronamonitor, viser daglig utvikling i befolkningens bekymringsnivå, knyttet til egen økonomi og norsk økonomi.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor vil offentliggjøre en rekke nye tall om hvordan nordmenn håndterer koronaviruset. 

Opinion har etablert norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion vil også etablere et nasjonalt befolkningspanel for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media med flere. 

Ta gjerne kontakt med

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no 

Syv av ti nordmenn koronabekymret for familien

Hele 68 prosent av alle nordmenn er bekymret for at noen i egen familie vil bli smittet av koronaviruset. 17 prosent er ikke bekymret og omtrent like mange svarer verken eller (16 prosent).

Den siste uken har Norsk koronamonitor fra Opinion AS spurt til sammen ca. 3000 nordmenn om deres forventninger og bekymringer. Målingene gjøres daglig.

Mer bekymret for familien

Norsk koronamonitor viser også at 39 prosent av alle nordmenn er bekymret for selv å bli smittet av koronaviruset. 33 prosent er ikke bekymret og 28 prosent svarer verken eller.

– Dette er høye tall og viser at svært mange i Norge bekymrer seg for å bli smittet av korona, men det som åpenbart bekymrer flest er at noen i familien blir smittet av koronaviruset. Hele syv av ti nordmenn er nå bekymret for at noen i familien blir smittet, sier Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

Mye medfølelse for andre

De over 60 år er mer bekymret for selv å bli smittet sammenlignet med befolkningen som er yngre enn dette. Annenhver nordmann over 60 år svarer nå at de er bekymret for selv å bli smittet av koronaviruset.

Samtidig er også de over 60 år mer bekymret for at noen i familien blir smittet. Blant de over 60 år, svarer 68 prosent at de er bekymret for at noen i familien vil bli smittet av koronaviruset.

– Ikke overraskende er de eldre blant oss mer redd for selv å bli smittet. Men det tallene viser er at det som bekymret flest nå, uansett alder, er at noen andre i familien skal bli smittet. Det er liten tvil om at Norge nå preges av en befolkning som også evner å tenke på andre enn seg selv, sier Askheim.

Norsk koronamonitor, viser daglig utvikling i befolkningens bekymringsnivå, både når det gjelder bekymring for å bli smittet selv og at noen i familien blir smittet.

– Så langt har bekymringen i befolkningen rundt det å kunne bli koronasmittet holdt seg høy daglig over tid, men mediedekning, helseinformasjon og nasjonale tiltak rundt dette, samt egenopplevd situasjon, kan endres noe fra dag til dag og må monitoreres i lang tid fremover, sier Askheim.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor vil offentliggjøre en rekke nye tall om hvordan nordmenn håndterer koronaviruset. 

Opinion har i samarbeid med Polling & Statistics og Encount etablert norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion vil også etablere et nasjonalt befolkningspanel for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media med flere. 

Ta gjerne kontakt med

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no 

3 av 4 nordmenn forventer mer koronasmitte

Norsk koronamonitor fra Opinion viser at 3 av 4 nordmenn tror at nye tilfeller av koronasmittede i Norge vil øke fremover (74 prosent). 16 prosent tror antallet vil reduseres og 10 prosent tror antallet vil forbli uendret.

Den siste uken har Norsk koronamonitor spurt til sammen 2000 nordmenn om deres forventninger. Målingene gjøres daglig.

– Det er ingen tvil om at nordmenn flest forventer at flere blir smittet av korona i Norge fremover. Dette er ganske stabilt over tid, men med en liten topp i helgen som var, sier Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

Denne uken oppgir 72 prosent av oss nordmenn at vi tror flere blir smittet fremover, mot 77 prosent som oppga dette i slutten av forrige uke.

Innbyggere på Østlandet og i Oslo forventer i størst grad økning fremover. Men i alle landsdeler er det markant flere som forventer økning, enn stabil utvikling eller reduksjon i antall smittetilfeller fremover.

Desto høyere utdanning man har, desto flere tror på økt koronasmitte i Norge i tiden fremover.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor vil offentliggjøre en rekke nye tall om hvordan nordmenn håndterer koronaviruset.

Opinion har i samarbeid med Polling & Statistics og Encount etablert norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion vil også etablere et nasjonalt befolkningspanel for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media med flere.

Ta gjerne kontakt med

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no 

John Lauring PedersenJohn L. Pedersen på 917 33 359 eller john@opinion.no

Slik er nordmenns koronavaner

Koronaviruset preger Norge. Hele 86 prosent har latt være å delta på kultur- og idrettsarrangement, 84 prosent har latt være å delta på møter, kurs eller konferanser og 83 prosent har begrenset eller unngått å reise privat.

Omtrent like mange har unngått å reise med kollektive transportmidler (82 prosent). Det viser Norsk koronamonitor gjennomført av Opinion.

3 av 4 avlyser ferieplaner

73 prosent har avlyst eller utsatt fremtidige ferieplaner. Dette er mer eller mindre tilfelle uansett om man er ung eller gammel.

Mange, men ikke alle unngår kontakt

Syv av ti unngår sosial omgang med nær familie og venner. 32 prosent svarer nei til dette, men mye tyder på at antallet som har sosial omgang reduseres fra dag til dag.

– De fleste unngår kontakt med andre, men det er kanskje litt overraskende at såpass mange fortsatt har sosial omgang med andre gitt helsemyndighetenes råd. Likevel ser vi nå en klar nedgang fra dag til dag blant nordmenn som har kontakt med andre, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

Målingene viser en nedgang fra 41 prosent i slutten av forrige uke som sa nei til at de har unngått sosial kontakt med nær familie og venner, til 27 prosent i begynnelsen av denne uken.

Nord-Norge er foreløpig landsdelen hvor flest sier nei til at de unngår sosial kontakt med andre i disse koronatider.

– Dette kan trolig ha noe å gjøre med at Nord-Norge så langt er mindre rammet av korona, sier Askheim.

Hjemme fra jobb

Mer enn annenhver nordmann holder seg nå hjemme fra jobb selv om de ikke er syke (51 prosent). De eldste holder seg i størst grad hjemme.

– Over halve Norge har nå hjemmekontor eller holder seg hjemme fra jobb uansett om man er syk eller ikke. Nord-Norge ligger langt under landssnittet på å holde seg hjemme og som trolig skyldes hvor i Norge koronasmitten er mest utbredt, sier Askheim.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor vil offentliggjøre en rekke nye tall om hvordan nordmenn håndterer koronaviruset.

Opinion har etablert norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion vil også etablere et nasjonalt befolkningspanel for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media med flere.

Ta gjerne kontakt med

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no 

John Lauring PedersenJohn L. Pedersen på 917 33 359 eller john@opinion.no

Åtte av ti tror norsk økonomi blir dårligere

Hele 83 prosent av befolkningen tror at den økonomiske situasjonen i Norge vil bli dårligere den neste måneden. Ti prosent tror den vil forbli uendret og kun syv prosent bedre.

Det viser Norsk koronamonitor gjennomført av Opinion. Målingene oppdateres fortløpende og vil vise nordmenns forventninger til økonomien fremover.

– Dette er et konjunkturspørsmål som forventes å svinge mye fra dag til dag, basert på egenopplevd situasjon, nyhetsbildet, regjeringens tiltak og markedssituasjonen i Norge, sier Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

Det er liten forskjell mellom kjønn, alder og geografi knyttet til dette, samt om man er i jobb eller ikke, utdanningsnivå eller antall personer i husstanden.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor vil offentliggjøre en rekke nye tall om hvordan nordmenn håndterer koronaviruset.

Opinion har etablert norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion vil også etablere et nasjonalt befolkningspanel for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media med flere.

Ta gjerne kontakt med

Ola Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no 

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen