fbpx

Tviler på nye koronarestriksjoner, men takker ja til vaksine

Få frykter nye koronarestriksjoner, men flertallet sier ja takk til en ny koronavaksine i en høst preget av mer sykdom.

I en ny undersøkelse fra Opinions samfunnsmonitor sier 18 prosent av befolkningen at de tror at det kan komme nye koronarestriksjoner i løpet av året. 78 prosent svarer nei, mens resten vet ikke.

– Selv om de færreste tror at korona vil prege denne høsten, og fire av fem ikke tror på nye koronarestriksjoner, så er folk flest klar over at vi langt ifra er kvitt korona, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Mange er syke

Totalt 23 prosent av befolkningen oppgir at de har vært syke den siste måneden. Omtrent hver tredje som er syk, mistenker at de har korona.

En av tre av de syke, og halvparten av de som mistenker korona, har testet seg.

– Mange er syke for tiden, og sesongen vi nå går inn i preges ofte av luftveissykdommer. De færreste tar koronatest for tiden, og de som gjør det, tester som regel ikke positivt, sier Clausen.

Blant de som har mistenkt korona, har 16 prosent testet positivt og 30 prosent testet negativt, mens flertallet (53 prosent) ikke har testet seg.

Stor vaksinevilje

Et klart flertall i befolkningen (63 prosent) oppgir at de vil ta en koronavaksine i høst, dersom dette blir tilbudt/anbefalt av myndighetene. 32 prosent svarer nei, mens resten vet ikke.

– Folk flest sier gjerne ja takk til påfyll med nye koronavaksiner. I alle aldersgrupper sier et flertall at de vil ta vaksine dersom det anbefales, sier Clausen.

Både blant kvinner og menn, og uansett alder, oppgir flertallet at de er villige til å ta en koronavaksine i høst, dersom myndighetene anbefaler det.

Helsemyndighetene ser ikke bort fra at mer enn halve befolkningen blir smittet av korona i løpet av vinteren. Anbefalingen er fortsatt at eldre fra 65 år og andre i risikogrupper tar koronavaksine denne høsten.

Nora Clausen er seniorrådgiver og partner i Opinion.

Undersøkelsen er gjennomført i Opinions samfunnsmonitor, i et landsrepresentativt utvalg av befolkningen på 1000 personer i september 2023. Opinions samfunnsmonitor gjennomføres løpende og belyser ulike dagsaktuelle problemstillinger i det norske samfunnet.

Kontaktperson i Opinion: Seniorrådgiver og partner Nora Clausen, nora@opinion.no, 984 03 047

En av syv sliter med long-covid

Tre år etter at koronapandemien kom til Norge, har de fleste vært smittet av korona. Mange sliter fortsatt med å bli helt friske.

I dag, 12. mars, er det tre år siden Norge stengte ned på grunn av koronapandemien.

I en ny undersøkelse fra Opinions samfunnsmonitor sier tre av fire nordmenn at de har vært smittet av korona (74 prosent). 24 prosent sier nei, og 2 prosent vet ikke.

– Selv om de fleste er både koronavaksinerte og koronasmittet minst en gang, er det nok også mange som har vært smittet uten at de selv er klar over det, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Blir ikke frisk

Selv om de fleste blir friske av korona etter noen uker, tar sykdommen lang tid for enkelte.

En av syv nordmenn (14 prosent), som har vært smittet tidligere i pandemien, men ikke de siste fire ukene, opplever i dag ettervirkninger av koronasmitten, også omtalt som long-covid.

– Selv om de færreste blir alvorlig syke av korona, er det liten tvil om at mange opplever plager over lang tid, og for enkelte kan dette være alvorlig, sier Clausen.

Det er smittede personer i 50-årene som i størst grad oppgir at de har ettervirkning av koronasmitte, såkalt long-covid (22 %).

Smittet flere ganger

En av fire som har vært smittet gjennom pandemien, oppgir at de har vært smittet flere ganger (26 %). Dette gjelder spesielt de yngre, hvor mer enn en av tre under 30 år oppgir at de har vært smittet flere ganger gjennom pandemien (36%).

– Vi passerer nå tre år med korona, men alt tyder på at korona har kommet for å bli og mange vil nok også oppleve flere runder med koronasmitte fremover, sier Clausen.

Fem prosent av befolkningen oppgir at de har vært smittet i år, altså i 2023.

En annen undersøkelse gjennomført av Opinion i desember viser at omtrent to av tre nordmenn tror at pandemien vil vare i flere år til (se koronamonitor.no).

Nora Clausen er seniorrådgiver og partner i Opinion.

Undersøkelsen er gjennomført i Opinions samfunnsmonitor, i et landsrepresentativt utvalg av befolkningen på 1000 personer i mars 2023. Opinions samfunnsmonitor gjennomføres annenhver uke og belyser ulike dagsaktuelle problemstillinger i det norske samfunnet.

Kontaktperson i Opinion: Seniorrådgiver og partner Nora Clausen, nora@opinion.no, 984 03 047

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen