fbpx

Heller munnbind enn omikron

Folk flest synes munnbind er helt OK i møte med økt smitte. Samtidig melder tre av ti husstander om koronarelatert sykefravær siste måned.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt over 70.000 nordmenn gjennom pandemien om de er positive eller negative til at vi skal bruke munnbind i Norge.

Syv av ti nordmenn er positive til at vi skal bruke munnbind i januar (71 %). 16 prosent er negative, mens resten svarer verken eller. Andelen positive har likevel falt med 9 prosentpoeng fra desember.

– Folk flest velger heller munnbind enn omikron, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Hun sier at selv om det var en nedgang i andel positive til munnbind i januar, er hovedbildet at befolkningen fortsatt er positive til munnbind og ikke minst at folk faktisk også bruker det.

Ni av ti nordmenn (92 %) sier i januar at de som regel bruker munnbind på offentlige steder hvor det er vanskelig å holde en meters avstand.

Syv av ti nordmenn (70 %) sier i januar at de er like oppmerksomme på å vaske hender og holde avstand for tiden, sammenlignet med tidligere i pandemien. Andelen har ikke vært høyere siden juni i fjor.

Mye sykefravær

Nesten tre av ti (28 %) sier at de selv eller noen i deres husstand har hatt sykefravær på grunn av koronasituasjonen den siste måneden. Spesielt de i alderen 30-39 år oppgir dette.

– Krav til isolasjon og karantene preger hverdagen for svært mange etter at omikron kom, sier Clausen.

Norge har hatt flere smitterekorder på ca. 25.000 registrerte smittede i døgnet nylig, men MSIS fanger nå opp færre smittede etter at PCR-tester for enkelte ikke lengre kreves.

I uken som gikk oppga 28 prosent at noen i husstanden er forkjølet eller det mistenkes koronasmitte i husstanden. Dette er hele 10 prosentpoeng høyere enn førsteuken av januar.

Tror helsevesenet har kapasitet

I januar sier tre av fire nordmenn (76 %) at de har tillit til at de vil få tilstrekkelig behandling av helsevesenet om de skulle bli smittet av koronaviruset. 14 prosent har ikke tillit til dette, mens resten svarer verken eller.

Tilliten ligger 7 prosentpoeng over desember, samt er identisk med gjennomsnittet for hele pandemien.

– Fordi omikron gir mindre alvorlig sykdom, har folk flest tro på at helsevesenet klarer seg bra, sier Clausen.

To av tre nordmenn (65 %) sier i januar at de har tillit til at tempoet på vaksineringen i Norge er effektivt. Dette er 12 prosentpoeng høyere enn i desember og ligger nå hele 19 prosentpoeng over gjennomsnittet for de siste 12 månedene.

Omtrent 94 prosent av den voksne befolkningen over 18 år er ifølge FHI nå vaksinert med en dose og omtrent 91 prosent med to doser.

Opinion har publisert over 270 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

På’n igjen med munnbind

Nordmenn er igjen positive til å bruke munnbind og ni av ti bruker munnbind der meteren er vanskelig å overholde.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt 69.000 nordmenn gjennom pandemien om de er positive eller negative til at vi skal bruke munnbind i Norge.

Åtte av ti nordmenn sier denne uken at de er positive til at vi skal bruke munnbind (82 %). Kun 9 prosent er negative, mens resten svarer verken eller.

– Historisk få er negative til å bruke munnbind slik koronasituasjonen er blitt, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Gjennomsnittstallet for hele desember viser at 80 prosent er positive til munnbind, som er en økning på 17 prosentpoeng fra november og hele 34 prosentpoeng fra oktober.

Ni av ti bruker munnbind

Både denne og forrige uke sier så mange som ni av ti nordmenn (92 %) at de som regel bruker munnbind på offentlige steder hvor det er vanskelig å holde en meters avstand. Tilbake i oktober i år sa rekordlave 36 prosent det samme.

– Munnbindbruken falt kraftig etter gjenåpningen av Norge, men er nå tilbake til rekordhøyt nivå under pandemien, sier Clausen.

Tegn på at tilliten tiltar

Tilliten til at helsemyndighetene har satt i verk de nødvendige smitteverntiltakene for å begrense smitte, har økt med 6 prosentpoeng de siste to uker sammenlignet med de to forutgående ukene, men er fortsatt uvanlig lav (58 %).

Tillit til informasjon fra helsemyndighetene har i samme periode økt svakt, mens tilliten til informasjon fra regjeringen er omtrent uendret og fortsatt uvanlig lav. Samtidig øker tilliten folk flest har til hverandres etterlevelse av retningslinjene for å unngå smitte. I tillegg øker tilliten til vaksinetempoet igjen.

– Pandemiåret 2021 avsluttes langt ifra som en parademarsj i tillit. Men tilliten er ikke lengre fallende og viser heller tegn på å øke, sier Clausen.

Denne uken sier 28 prosent at de synes at retningslinjene myndighetene har innført for å begrense koronasmitte er for strenge. Dette er opp 2 prosentpoeng fra uken før og 8 prosentpoeng fra de to forutgående ukene. Likevel er et klart flertall på seks av ti nordmenn uenig i at det er for strengt (57 %). Resten svarer verken eller.

Denne uken sier 29 prosent at de synes at omfanget på koronatiltak i deres kommune bør økes. 15 prosent sier de bør reduseres, mens flertallet sier bestå som i dag (53 %).

Opinion har publisert over 260 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Press på helsevesenet bekymrer

Nordmenns tillit til å få god behandling av helsevesenet faller.

Norsk koronamonitor fra Opinion har gjennom pandemien spurt 87.500 nordmenn om de har tillit til at de får tilstrekkelig behandling av helsevesenet om de skulle bli smittet av koronaviruset.

I uken som gikk oppga syv av ti nordmenn (71 %) at de har tillit til at de vil få tilstrekkelig behandling av helsevesenet om de skulle bli smittet av koronaviruset. 15 prosent har ikke tillit til dette, mens resten svarer verken eller.

– Selv om folk flest fortsatt har høy tillit til å få behandling i helsevesenet, er tilliten på sitt laveste nivå siden mars i fjor da Norge stengte ned, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Tilliten ligger nå 6 prosentpoeng under gjennomsnittet for pandemien.

Mer bekymret for smitte

En av en av tre nordmenn (33 %) sier i uken som gikk at de er bekymret for å bli smittet. Dette er en økning på 5 prosentpoeng sammenlignet med oktober. Samtidig oppgir 56 prosent at de er bekymret for at noen i familien blir smittet, som er hele 13 prosentpoeng høyere enn i oktober.

Sist uke oppga en av fire (24 %) at noen i husstanden er forkjølet og/eller mistenker at noen kan være smittet av koronaviruset. Dette er en nedgang på 3 prosentpoeng fra de to foregående ukene, men er fortsatt svært høyt for pandemien sett under ett.

I uken som gikk sa to av tre nordmenn (66 %) at de er positive til at vi skal bruke munnbind i Norge. Det er hele 20 prosentpoeng høyere enn i oktober.

– En ny uke med smitterekorder er tilbakelagt, og verden har fått en ny mutant. En situasjon man håpet å slippe da man la strategien om en normal hverdag med økt beredskap, sier Clausen.

Omikron-varianten av koronaviruset ble oppdaget i uken som gikk og fikk raskt navn fordi den trolig er mer smittsom enn deltavarianten. Varianten er påvist i flere regioner i verden. Den er ikke påvist i Norge ennå, men FHI mener den likevel kan finnes her.

Tirsdag skal statsministeren orientere Stortinget om koronasituasjonen.

Opinion har publisert over 260 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Tror pandemien varer rekordlenge

Aldri har nordmenn trodd at pandemien vil vare lengre enn akkurat nå.

Norsk koronamonitor fra Opinion har gjennom pandemien spurt over 42.000 nordmenn om hvor mye lengre de tror at koronautbruddet vil vare i Norge.

I november tror kun 6 prosent at koronautbruddet i Norge vil vare i opptil ett halvt år til, mens 34 prosent sier opptil ett år. 26 prosent sier opptil 2 år, mens hele 34 prosent sier lengre enn det.

Andelen som tror at pandemien varer kun opptil et halvt år til, har aldri vært lavere, og andelen som oppgir mer enn to år, har aldri vært høyere, og er hele 21 prosentpoeng over gjennomsnittet for pandemien.

– Det at folk flest tror pandemien blir mer langvarig, er nok dels et resultat av en kollektiv erkjennelse av at høy vaksinegrad ikke i seg selv er en garanti for lav smitte, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Fra importsmitte til eksportsmitte

Denne uken satte Norge ny smitterekord med 2552 smittede på et døgn. Smittetall rundt 2.500 har blitt dagligdags, samtidig som Norge runder 1.000 døde i pandemien.

Fredag holdt myndighetene pressekonferanse og ba nordmenn droppe håndhilsning. Budskapet var at både kommuner og folk flest bør forberede seg på omstilling fremover. Myndighetene varslet koronasertifikat, nye innreiseregler og krav om innreisekarantene for å begrense importsmitten.

– Importsmitte er på ny satt på dagsordenen, men med smittenivået Norge har nå, kunne vi like gjerne snakket om fare for eksportsmitte, sier Clausen.  

I november sier 16 prosent at de kommer til å reise til utlandet i løpet av året. I oktober sa 27 prosent det samme. 

Uhyre viktig

Camilla Stoltenberg i FHI sa fredag at det er uhyre viktig å ta vaksiner og uhyre viktig å holde seg hjemme ved sykdom. Hun signaliserte at mye kan skje før jul.

Norsk koronamonitor viser at flertallet har tillit til at tempoet på vaksineringen i Norge er effektivt (55 %), men det er en nedgang på 12 prosentpoeng fra oktober.

– Tilliten til vaksinetempoet faller for første gang siden mars i år. Verken myndigheter eller folk flest virker uenig i at farten på vaksineringen går overraskende tregt for tiden, sier Clausen.  

Denne uken sier nesten to av tre nordmenn (64 %) at de synes at alle nordmenn bør få tilbud om en tredje vaksinedose. Dette er et en økning på hele 20 prosentpoeng fra oktober.

Samtidig sier mer enn to av tre (67 %) at de synes at de fullvaksinerte bør få et vaksinepass eller koronasertifikat med fordeler slik som å gå på kino, sportsarrangement eller utesteder.

Tja til munnbind

Seks av ti nordmenn (59 %) sier i november at de er positive til at vi skal bruke munnbind i Norge, som er ganske konstant i november og en økning på 13 prosentpoeng fra oktober.

Regjeringen unnlot i går å innføre nasjonale krav om munnbind, til tross for anbefaling fra Helsedirektoratet. Men flere kommuner, slik som Bergen, varslet munnbindpåbud.

Opinion har publisert over 260 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Mindre kyss, klapp og klem

Færre klemmer hverandre, julebordet er mer usikkert og folk flest lurer på om vi har kontroll på pandemien.

Norsk koronamonitor fra Opinion har gjennom pandemien spurt 32.000 nordmenn om de den siste uken har gitt en klem til noen som ikke bor i egen husstand.

Denne uken sier 44 prosent at de har gitt en klem til noen de ikke bor sammen med. Det er en nedgang på 9 prosentpoeng fra forrige uke.

– Færre klemmer hverandre for tiden. Høstmørket med smitteøkning er en festbrems, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Denne uka sier 43 prosent at de kommer til å delta på julebord i år. Det er en nedgang på 6 prosentpoeng i forhold til oktober.

Mindre håndvask og tillit til hverandre

På spørsmål om nordmenn er like oppmerksom på å vaske hender og holde avstand for tiden, sammenlignet med tidligere i koronaepidemien, sier 58 prosent i november ja. Dette er omtrent som i oktober, men 16 prosentpoeng under gjennomsnittet for pandemien.

Kun 34 prosent sier i november at de har tillit til at folk flest i Norge følger råd og retningslinjer for å unngå smitte. Dette er en nedgang på 14 prosentpoeng fra oktober.

Høstforkjølelse og kanskje mer til?

Så langt i november oppgir en av fire (25 %) at noen i husstanden er forkjølet og/eller mistenker at noen kan være smittet av koronaviruset. Dette er høyeste nivå målt under pandemien sammen med nedstengningen i mars i 2020. Andelen er nå hele 11 prosentpoeng høyere enn på samme tid i fjor.

Denne uken falt også tilliten til informasjon som gis av helsemyndighetene og regjeringen, men dette var riktignok før dagens pressekonferanse om koronasituasjonen.

Øvelse gjør mester

I dag holdt myndighetene pressekonferanse, som var den første i rekken for statsminister Jonas Gahr Støre. Sammen med helseminister Ingvild Kjerkol, og flankert med pandemiveteranene Espen Nakstad og Camilla Stoltenberg, varslet myndighetene noen flere nasjonale tiltak, som kommunal bruk av koronasertifikat og tredje vaksine neste år.

– Vi preges av smitterekorder i pandemien og sykehus og helsetjenesten er under press. Myndighetene blåser nå støvet av koronasertifikatet, sier Clausen.

Regjeringen påpekte at de følger situasjonen og ser med alvor på at tallene for smitte og innleggelser øker, noe som tvilsomt er på kollisjonskurs med folk flest. Budskapet i dag var at det er viktig å holde seg hjemme ved sykdom, at folk tester og isolerer seg ved påvist koronasykdom og at folk tar vaksinen.

Opinion har publisert 260 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se:Norsk koronamonitor.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Ny boost for koronasmitten

Norge preges av ny rekordsmitte. Bekymring for smitte i familien øker blant folk flest og flere er positive til nye tiltak og mer munnbindbruk fremover.

Norsk koronamonitor fra Opinion har gjennom pandemien spurt 145.000 nordmenn om deres bekymringer for at de selv eller noen i familien blir koronasmittet.

Så langt i november sier tre av ti nordmenn (31 %) at de er bekymret for å bli smittet. Dette er en økning på 3 prosentpoeng fra oktober. 41 prosent er ikke bekymret, mens resten svarer verken eller.

Samtidig oppgir et flertall i befolkningen (51 %) at de er bekymret for at noen i familien blir smittet, som er 8 prosentpoeng høyere enn i oktober.

– Folks bekymring for å bli smittet øker, men bekymringene øker klart mest for at noen i familien smittes, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

I går passerte Norge for første gang 2000 registrerte smittede og satte ny smitterekord under pandemien.

Nye smittetiltak er greit

Så langt i november tror 65 prosent at nye tilfeller av koronasmittede i Norge vil øke, mens 16 prosent tror det vil reduseres og 19 prosent forventer at antallet forblir uendret.

– Stadig flere kommuner innfører nye koronatiltak og mye tyder på at folk tross alt ønsker dem velkommen, sier Clausen.

Senest i går oppga 30 prosent at de synes at omfanget av koronatiltak i deres kommune bør økes, som er høyest på ett år. Kun 11 prosent sier reduseres. Resten mener det bør bestå som i dag, eller vet ikke.

Seks av ti nordmenn (59 %) sier i november at de er positive til at vi skal bruke munnbind i Norge. Dette er en økning på 13 prosentpoeng fra oktober.

Økt vilje til testing

Så langt i november sier 53 prosent at de ønsker å teste seg fremover, mens 26 prosent sier nei. Resten vet ikke. Nordmenns ønske om å teste seg for koronasmitte har økt med 8 prosentpoeng siden oktober.

– Nordmenns ønske om å teste seg for korona er på ny økende, sier Clausen. 

Hun sier at viljen til koronatesting viste fallende trend i år, men er likevel høyere i år enn tilsvarende periode i fjor, samt øker nå i november.

Regjeringer kommer og går, korona består

Mens nordmenn hoster og harker i høstmørket og koronasmitten viser rekorder, jobber myndighetene på høygir for å vurdere nødvendigheten av nye tiltak.

Myndighetene vurderer trolig boosterdose til flere grupper, nye tiltak og endringer knyttet til testing, innreise, koronasertifikat, TISK-justering og kanskje råd om munnbind der det er folksomt. Men nasjonale tiltak er tvilsomt en ønskesituasjon for en nyvalgt regjering.

– Korona overrasker ofte, men sjeldent i positiv retning, sier Clausen.

Hun sier at den foregående regjeringen passerte 200 pressekonferanser, mens den nye regjeringen har så vidt startet med sin første, men koronasituasjonen og smitterekorder tilsier at det blir flere pressekonferanser også for den nye regjeringen.

Opinion har publisert over 250 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Regjeringen varsler åpning, mens folk vurderer munnbind

I august øker viljen til å bruke munnbind og for første gang i åpningsfasen. I dag meldte myndighetene full åpning og et normalt liv i september.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt over 49.000 nordmenn gjennom pandemien om de er positive eller negative til at vi skal bruke munnbind i Norge.

To av tre nordmenn er nå positive til at vi skal bruke munnbind i Norge (65 %). Dette er en økning på 2 prosentpoeng fra juli som var laveste nivå målt siden august i fjor.

– For første gang i åpningsfasen øker nordmenns vilje til å bruke munnbind, et trendskifte som skyldes økt smitte i samfunnet, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Hun sier at omtrent alle i Norge har brukt munnbind en eller annen gang under pandemien og at nordmenns vilje til å bruke munnbind økte gjennom pandemien med en topp i april hvor fire av ti var positive (80 %). Deretter falt andel positive i åpningsfasen frem til nå i august hvor smitten på ny øker.

Høie ambisjoner

Helseminister Bent Høie sier i dag at en-meteren forsvinner i slutten av september og vi kan danse tett, klemme og leve som normalt. Sammen med statsministeren – mens vaksinegraden og smitten fyker til værs – varslet de «gladmeldingen». Saken ble først omtalt i VG og uten pressekonferanse.

Myndighetene sier at det er data og ikke datoer som gjelder, og bygger sluttdatoen på vaksineringsgrad og forutsetninger om at vaksinerte ikke blir alvorlig syke. Argumentet er at vi snart skal leve normalt med koronaviruset, i likhet med andre virus.

– Selv om denne beskjeden ikke er sjokkerende gitt vaksineringsgrad, at helsemyndighetene langt på vei argumenterer i samme baner og ulike land åpner opp, så er det ikke sikkert at jubelen står i taket blant folk flest, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Hun sier at tiden får vise om dette fremstår som en gladmelding for bergensere som nå opplever landets høyeste smittevekst, folk som venter i kø ved grensekontrollen, de som utsetter bursdagsfester eller reiser, eller gjør alt for at vi ikke snubler på oppløpet.

– Det er og bør være regjeringens oppgave å melde pandemiens slutt og vurdere helheten, uavhengig om det er valgkamp eller ikke. Men det betyr ikke at koronaviruset bryr seg mye om valgkamp, sier Clausen.

En rekke land som har åpnet opp gjeninnfører nå tiltak, herunder krav til munnbind. Island hadde lenge null smitte og høy vaksinegrad, men fikk etter åpning rekordhøy smitte og økte innleggelser.

Få vil åpne raskere

I august sier 35 prosent av nordmenn at de synes åpningen av samfunnet går for fort. 13 prosent sier det går for sakte, mens et flertall sier at tempoet er riktig (52 %).

– Stadig flere synes åpningen går for fort enn for sakte. En trend vi har sett etter april, sier Clausen.

Opinion har publisert over 230 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 25.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Folk flest vil ha global vaksinering

Fire av fem nordmenn vil frigi patenter for å gi flere land tilgang på vaksine. Folk flest støtter global solidaritet rundt vaksinedistribusjonen.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt over 2.500 nordmenn om de synes at rike lang skal frigi patenter til koronavaksiner, slik at flere land får tilgang til å produsere koronavaksiner selv. I tillegg er det spurt om alle land bør ha lik tilgang til vaksiner.

Fire av fem nordmenn (81 %) synes at rike land bør frigi patenter til koronavaksiner, slik at andre land kan produsere vaksiner selv. Kun 6 prosent sier nei, mens resten vet ikke.

– Få synes at patenter og økonomiske hensyn bør hindre håndteringen av en global pandemi, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Andelen som synes at patenter bør frigis øker med utdanningsnivå, men uansett kjønn, alder, utdanning og geografi er klart flest enig.

Pandemien er global

På spørsmål om alle land bør ha lik tilgang til en vaksine mot koronaviruset, svarer mer enn fire av fem nordmenn ja til dette (83 %). Kun 6 prosent sier nei, resten vet ikke. Så langt i år er dette høyeste nivå målt.

– Nordmenn har gjennom hele pandemien vist sterk global solidaritetsfølelse rundt fordeling av vaksiner, sier Clausen.

Hun sier at nordmenn trolig både synes at det er prinsipielt riktig å fordele vaksiner globalt, samt at det er en generell forståelse av at ingen er trygge før alle er trygge i en global pandemi.

En prosent i Afrika

Norsk koronamonitor har spurt totalt 23.000 nordmenn under pandemien om de er opptatt av hvordan koronaviruset sprer seg i Afrika. I juni sier et flertall ja (52 %).

– Afrika har tross alt så langt klart seg relativt bra, men pandemien har en lang vei å gå. Kun én prosent av Afrikas befolkning er foreløpig fullvaksinert, sier Clausen.

Hun sier at nordmenn de siste månedene har blitt mer oppmerksomme på den globale pandemien. Bilder fra pandemien i India, svak vaksineringsgrad i Afrika og ujevn global vaksinering opptar folk.

Opinion har publisert over 220 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 25.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Mindre munnbind i åpningsfasen

«Alle» i Norge har brukt munnbind under pandemien, men når Norge åpner opp, faller også munnbindbruken. Samtidig synes flere enn noen gang at koronareglene er uklare.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt over 40.000 nordmenn gjennom pandemien om de er positive eller negative til at vi skal bruke munnbind i Norge.

Syv av ti nordmenn er positive til at vi skal bruke munnbind i Norge (70 %). Dette er en nedgang på 8 prosentpoeng fra mai, og laveste nivå målt siden september.

– Det er langt ifra rart at viljen til å bruke munnbind faller i tråd med at Norge åpner opp, men for mange har munnbind også blitt en ny vane, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

I juni sier hele 98 prosent av befolkningen at de har prøvd eller brukt munnbind i løpet av pandemien. Og mer enn ni av ti har kjøpt munnbind (92 %).

Tja til munnbind

Nordmenn stilte seg positive til munnbind lenge før myndighetene anbefalte det. I juni i fjor var 34 prosent positive, og som økte til et flertall i befolkningen før myndighetene i august kom med sin første anbefaling. I Norge er det ikke lengre et nasjonalt råd om munnbind, ei heller i munnbindhovedstaden Oslo på offentlige steder.

– Med dagens smittesituasjon ønsker ikke myndighetene å anbefale munnbind, og fra starten av var heller ikke helsemyndighetene superglade i munnbind og fryktet feilbruk. Men det å betrakte pandemihåndtering kun som en tradisjonell lineær formidling fra myndigheter til folket har nok aldri vært korrekt, sier Clausen.

Hun sier at satt på spissen, kan man også si at det blir litt som bilbelte. Få ville argumentert for at bilbelte innebærer fare for feilbruk, skaper falsk trygghet eller at man tar høyere risiko på veiene. Trolig tvert imot.

Trinn tre

I dag varslet myndighetene med statsministeren i spissen, at trinn tre i gjenåpningsplanen inntrer. Statsministeren sa at det er på tide å få fart på Norge.

I juni er seks av ti nordmenn (61 %) uenig i at retningslinjene myndigheter har innført for å begrense koronasmitte er for strenge. 25 prosent er enig. Resten svarer verken eller.

– I all hovedsak gir befolkningen tilslutning til åpningstempoet. De som heller ønsker å gasse på eller sette på håndbrekket er ganske likt fordelt og i sum i mindretall, sier Clausen. 

Koronareglene stadig mer uklare

I juni sier fire av ti nordmenn (41 %) at de synes det er vanskelig å vite om de til enhver tid følger retningslinjer som gjelder dem. 35 prosent er uenig i dette, mens resten svarer verken eller.

Andelen som synes retningslinjene er vanskelige, er på sitt høyeste nivå under pandemien og ligger 9 prosentpoeng over gjennomsnittet for pandemien.

– Befolkningen er kanskje i ferd med å oppnå flokkimmunitet for regelendringer. Folk flest ser heller på de store linjene etter hvert, sier Clausen.

Kun omtrent halve befolkningen (51 %) sier at de har god kjennskap til karantenereglene som gjelder for tiden. Dette er en nedgang på hele 26 prosentpoeng siden januar.

Opinion har publisert 220 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 25.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Vender et vaksinert storting ryggen

Syv av ti støtter ikke beslutningen om at Stortinget prioriteres i vaksinekøen.

Norsk koronamonitor fra Opinion har i dag spurt 390 nordmenn om de støtter beslutningen om at personer på Stortinget prioriteres i vaksinekøen.

Kun 18 prosent sier ja til at de støtter beslutningen om at personer på Stortinget prioriteres i vaksinekøen. Hele 72 prosent sier nei. Resten vet ikke.

– Hele saken er tvilsomt et stolt øyeblikk for politikernes håndtering av pandemien, og det uansett om man jobber i regjeringen eller på stortinget, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Uansett kjønn, bosted, alder og utdanningsnivå, sier klart flere nei enn ja til å omprioritere vaksiner til Stortinget, men menn er noe mer positiv enn kvinner.

Hun påpeker at dette er en førstedagsmåling og at resultatene kan endres i løpet av uken, både av hensyn til flere dager i feltarbeid og at det pågår en debatt rundt dette.

Alle er like, men noen er likere enn andre

Beredskapsfunksjon og samfunnskritisk personell kaller myndighetene prioriteringene, selv om andre ser på saken som usolidarisk, ganske unødvendig og at virkning av vaksinen inntreffer omtrent når ferien står for døren for Stortinget.

– Dugnadsånd og solidaritet har vært fremhevet som en styrke i håndteringen av pandemien. Befolkningen mener ikke at Stortinget trenger vaksiner først, sier Clausen.

Hun tror saken primært er en symbolsak, men kanskje nettopp derfor blir den også viktig. 500 omfordelte vaksiner påvirker i liten grad vaksinetempoet, samt det kan ha praktiske sider at stortingsrepresentanter slipper å reise hjem for vaksinering. Samtidig er pandemien ikke kritisk for tiden eller gjør Stortinget spesielt utsatt, i motsetning til mange andre.

Ifølge regjeringen skal vaksinene gå til Stortinget, Høyesterett, departementer og nøkkelpersonell i sentrale underliggende etater. Verken FHI eller DSB ga anbefaling om å prioritere dette.

Opinion har publisert over 210 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 25.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen