fbpx
Opinion er Great Place to Work®-sertifisert!

Hurra! Opinion er Great Place to Work®-sertifisert!

I oktober 2022 ble Opinion Great Place to Work ®-sertifisert på første forsøk.

«Det er fantastisk å se at arbeidet vi legger ned i å utvikle vår organisasjonskultur gir resultat. Vi jobber for at alle i Opinion skal glede seg til å gå på jobb, lære og utvikle seg hver dag og oppleve et sterkt felleskap med andre», sier administrerende direktør John Lauring Pedersen.

98 prosent synes Opinion er et flott sted å jobbe

I oktober gjennomførte Great Place to Work ® Institute Norge en omfattende undersøkelse blant Opinions medarbeidere. Undersøkelsen kartla medarbeiderens opplevelse av tillit, stolthet og felleskap på arbeidsplassen. Hele 98 prosent av medarbeiderne mener at Opinion er et flott sted å jobbe. «Vi er utrolig stolte over et så godt resultat. Vårt mål er å være Norges beste arbeidsplass, og vi gleder oss til å bli med på kåringen av denne våren 2023», fortsetter en fornøyd administrerende.

Motiverte ansatte gir fornøyde kunder

På hjemmesidene til Great Place to Work ® Institute Norge at metoden de bruker for måling har påvist sammenheng mellom god arbeidskultur og økonomisk resultater. «Fornøyde og motiverte ansatte er nøkkelen til at vi leverer innsikt av første klasse til våre kunder. At folk trives på jobb og opplever stolthet og felleskap på arbeidsplassen vil vi påstå er hovedgrunnen til veksten Opinion har hatt de siste årene» sier COO Anne-Birgitte Høyerholt. Opinion har det siste året ansatt syv nye kollegaer, og selskapet teller nå totalt 49 ansatte. «Vi er alltid interessert i å komme i kontakt med flinke folk. Ta kontakt dersom du tenker vi er en god match», oppfordrer Anne-Birgitte Høyerholt. «Nå skal vi feire!!» utbryter John. 

Opinion dro i år med hele selskapet til Gardasjøen i Italia

Trender i analysebransjen – dette skjer nå!

Panelet under Analysedagen 2022 med John Lauring Pedersen i Opinion
Panelet under Analysedagen 2022 med John Lauring Pedersen i Opinion (t.h)

Under Analysedagen 2022 den 3. november diskuterte noen av analysebransjen kunder og ledere av byråer fremtiden for bransjen. Hvilke trender ser vi i dag? Hvordan sikre innovasjon og nyskaping?

Opinions administrerende direktør, John Lauring Pedersen, deltok i samtalen. Han begynte som intervjuer i analysebransjen i 1989 («mens Berlin-muren fremdeles stod»), og har vært vitne til en revolusjon innenfor fagfeltet – fra telefonintervjuer med utvalg fra den trykte telefonkatalogen til nevro-vitenskap og AI. Han er positiv på vegne av bransjens muligheter til ytterligere å utvikle metoder og løsninger som øker presisjonen og anvendelsen av data.

Her forteller han hvilke områder Opinion satser på.

Visualisering og formidling

I takt med stadig større og mer komplekse datamengder og mer avanserte analyser, øker også behovet for å visualisere og presentere innsikt på en tydelig og verdiøkende måte. Det kan handle om software som gjør det mulig å vri og vende på funn, kjøre «real-time» analyser og tilgjengeliggjøre innsikt for brukerne. Det handler også om det rent grafisk-estetiske, hvor vi vil se behov for nye typer visualiseringer utover de klassiske grafene, tilpasset de aktuelle datasettene.

Videre skal funnene som også formidles. Her kommer det litt misforståtte og overforbrukte begrepet «storytelling» inn, et område bransjen i liten grad har vært involvert i til nå. Jeg tenker ikke her i betydning å sette noen PPT-slides eller grafer i rekkefølge, men storytelling av typen en dyktig gravejournalist eller sakprosaforfatter gjør. Her er det masse muligheter til å nå viktige brukergrupper gjennom storytelling, f.eks grupper av ansatte som ikke lar seg fasinere av grafer og tall.

«Foresight»

Jeg ser et økt behov for å forstå trender. Kundene har, helt rimelig, økende krav til svar om hva som vil skje heller enn hva som har skjedd. De siste årene har dessverre vist oss at verden ikke akkurat blir mer forutsigbar fremover. Håndtering av denne uforutsigbarheten vil bli det kanskje viktigste strategiske behovet for våre kunder fremover. Det vil bli behov for faglig robuste trend- og fremtidsanalyser, ofte presentert som scenarier som tar høyde for ulike utfallsrom, fremfor en «endelig sannhet». Modellering og prediksjon blir viktigere for bransjen fremover.

Artificial intelligence (AI) og Machine-learning (ML)

AI og ML er i ferd med å endre analysebransjen, og vi vil ha stort glede av det i tiden som kommer. Ved AI og ML vil for eksempel kunne predikere respondenters svar uten å tilføre stort mer usikkerhet enn dagens feilmarginer likevel gir, og dermed redusere behovet for antall respondenter og antall spørsmål i et skjema. AI vil kunne generere spørsmål og dynamiske spørreskjemaer «on-the-fly» basert på hva man svarer, og dermed kunne avdekke ny innsikt. Ikke minst vil AI kunne hjelpe med analyse, avdekke mønstre, sammenstille data på tvers av kilder osv.

Teknologi som gjør særlig datafangst enklere, bedre og billigere

Vi jobber mye med mobilitet, hvor man historisk har spurt folk – nå kan vi hente data generert fra mobilen. Dette gir mer data, bedre data og mer kostnadseffektiv datafangst. Som bonus er dette også datafangst på respondentenes premisser – vi stiller færre spørsmål om ting man ikke trenger å spørre om. Denne type teknologi blir stadig mer «off the shelf» og mindre eksperimentell.

Analytics og sammenkobling av data fra ulike kilder

Vi må gi kundene våre et mer helhetlig bilde. Tiden for å konkludere på bakgrunn av bare én datakilde er på det nærmeste over. I dag har vi mulighet til å enkelt hente data fra flere kilder, sy det sammen sømløst ved hjelp av gode modeller, og få en mer produktiv og fremtidsrettet anvendelse.

Spesialisering og skreddersøm

Vi tror spesialisering og skreddersøm vil øke på bekostning av generalister og standardprodukter. Tiden for store trackinger og standardisert annonsetestingsprogrammer er kanskje over, vi opplever at kundene er mer interessert i dyptpløyende ad hoc-studier innenfor kvalitativ og kvantitativ metode. Bransjen må ansette folk med spisskompetanse, og data-analytiker er et av de heteste yrkesbetegnelsene på LinkedIn.

Kval gjør comeback – i digitale formater

På kvalitativ side skjer det også ting, særlig fordi behovet for å forstå HVORFOR blir stadig større, i en verden som oversvømmes av data. Pandemien muliggjorde en digital revolusjon, hvor vi på to år fikk flyttet alle våre formater over på digitale plattformer. Det gjorde både noe med respondent-tilfanget (ikke bare urbane strøk, og plutselig er det mulig å snakke med unge gutter), men også med muligheten for å følge forbrukerne over tid, med stadige interaksjoner via mobil eller andre kanaler.

En oppfordring

Avslutningsvis er det viktig at våre kunder er med på at innovasjon er viktig for analysebransjen, og støtter det aktivt gjennom å faktisk prøve ny metodikk. Vi har flere kunder som har satt av en liten del av analysebudsjettet til å teste ut innovative fremgangsmåter – dette applauderer vi!

John Lauring Pedersen

John Lauring Pedersen

Lurer du på noe? john@opinion.no

Alexandra Palm = Årets talent på MAD

Alexandra Palm = Årets talent

En stor gratulasjon til Alexandra Palm som mottok prisen Årets Talent under Analysedagen. «Dette er veldig overraskende. Og skikkelig motiverende», uttrykker den fornøyde prisvinnereren.

3. november 2022 samlet Strategi- og analyseforeningen hele analysebransjen på Røverstaden på  OsloKonserthus for faglig påfyll og prisutdeling. Åres talent blir gitt til en nykommer, her en som har vært maks tre år i bransjen, som virkelig har utmerket.

Imponerende inngang

Alexandra begynte i Opinion høsten 2021, som analytiker i kvalitativ avdeling. Hun har en Master innen Teknologi, Innovasjon og Kunnskap fra Universitetet i Oslo. Hun har også jobbet med innsikt og analyse i Telenor.

Det siste året Alexandra hatt en imponerende bratt lærekurve. Hun hadde bare jobbet noen uker i Opinion før hun fikk i oppgave å holde UNG-foredrag for krevende kunder. Det tok ikke lang tid før vi kunne konstatere at vi hadde fått på plass en veldig god formidler. Alexandra har også deltatt i Dax18, hvor hun snakket innsiktsfullt om unges syn på det å bli rik, med utgangspunkt i våre undersøkelser.

I tillegg til å være en god formidler, er også Alex en strålende analytiker og en særs god intervjuer. Hun er alltid på jakt etter hva innsikten betyr for kunden, og hvordan den får den beste bruken internt i organisasjonen som vi har oppdraget for.

«På ganske kort tid har jeg fått mye ansvar, tillit og muligheter i Opinion. Dette har gjort at jeg har lært og utviklet meg raskt. Det er veldig stas å få annerkjennelse for det på denne måten. Og skikkelig motiverende!» sier Alexandra.

Alexandra er i teamet bak Opinions målgruppestudie UNG2023
Ole Petter Nyhaug vant hederprisen på Mediaforum

Opinions Ole Petter Nyhaug vant årets hederspris på Mediaforum 2022!

«Årets hedersprisvinner har gjennom en årrekke bidratt til å gjøre sine omgivelser litt klokere og litt mer åpne.» skriver juryen i sin begrunnelse.

Ole Petter Nyhaug på scenen for prismottakelse

Ole Petter er kjent for å være en utfordrer som alltid går litt lenger. Han er en enestående trendanalytiker, har formidlet forbrukertrender i en årrekke og er mannen bak suksessen Consumer Stories (www.consumerstories.no). Torsdag 27. oktober mottok han årets hederspris på The Hub, da Mediaforum samlet medie- og kommunikasjonsbransjen for prisutdeling og fest.

Ole Petter mener selv at han ikke har gjort nok og at det føles litt for tidlig med en hederspris, selv om det selvfølgelig er stor stas å motta prisen. Han beskriver seg selv som en tenker som ønsker å formidle kunnskap og innsikt, og mener det står respekt av de som bruker innsikten i praksis og får verdi ut av den. Det handler om å bruke solid innsikt og analyse som grunnlag for beslutninger, slik juryen har beskrevet det i sin begrunnelse.

Ole Petter vant et maleri med prisen

juryens begrunnelse

Begrunnelsen kan du lese i sin helhet her:

«Årets hedersprisvinner har gjennom en årrekke bidratt til å gjøre sine omgivelser litt klokere og litt mer åpne. Er det mulig for en enkelt person å vesentlig bidra til å høyne kvaliteten på en hel mediebransje? Ja, årets hedersprisvinner har gjort nettopp dette. Ved standhaftig gjennom år, å opplyse, inspirere, utdanne og sette sine bransjekollegaer i stand til å bruke solid innsikt og analyse som grunnlag for sine beslutninger. I tillegg har vinneren kronisk utfordret og åpnet for nye perspektiv på nye og gamle problemstillinger. Alt via en formidlingsevne som ligger solid over snittet.

Årets prisvinner har evnet å formidle utvikling i forbrukertrender og forbrukeratferd på en måte som har gjort at bransjekollegaer har kunnet ta beslutninger med høyere kvalitet. I en tid hvor vår bransje er i kontinuerlig utvikling så er det utrolig viktig å følge med og oppdatere seg faglig for å være rustet til morgendagens utfordringer. Vinnerens engasjementet, kompetanse, samt troverdighet bidrar til å levere veldokumenterte mediedata av høy kvalitet. Dette gjør oss bedre rustet til morgendagens utfordringer. Heldigvis er kompetansen og formidlingsevnen til vinneren, fulgt av en vilje til å dele og engasjement i bransjen, slik at det kommer oss alle til gode.

Vinneren fyller hederspriskriteriene godt gjennom sitt virke gjennom mange år; som rådgiver og analytiker, og som en inspirerende, utfordrende og aktuell foredragsholder for bransjen, på ulike sider av bordet. Han var aktuell i går, han er like aktuell i dag – og det er ikke vi som er trendanalytikerne, men vi tør allikevel å spå at han kommer til å være like aktuell i morgen. Hedersprisen går til Ole Petter Nyhaug.»

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen