fbpx

Støtte fra folket

Første måling etter at myndighetene gjeninnførte meteren, antallsbegrensninger og skjenkestopp midt i julebordsesongen, viser at folk flest gir myndighetene støtte.

Norsk koronamonitor fra Opinion har gjennom pandemien spurt nordmenn om de synes det er vanskelig å følge med på hvilke retningslinjer som gjelder, samt deres syn på koronatiltak.

I går mente kun 18 prosent at retningslinjene myndighetene har innført for å begrense koronasmitte er for strenge. Mer enn to av tre nordmenn (68 %) er uenig. Resten svarer verken eller. Andelen som synes at retningslinjene er for strenge falt med 2 prosentpoeng fra forrige uke.

– Førsteinntrykket er at folk flest støtter opp om de tiltakene myndighetene nå innfører og ser behovet for dem, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

I går mente også 21 prosent at påkjenningen på det norske folk er blitt for stor til at myndighetenes tiltak for å begrense koronasmitte kan forsvares. Et flertall på 52 prosent er uenig. Resten svarer verken eller. Andelen som synes påkjenningen er for stor, er 2 prosentpoeng lavere enn i forrige uke.

Nora Clausen påpeker at dette er foreløpige tall basert på en endagsmåling med 851 spurte som pågikk både før og etter gårsdagens pressekonferanse.

Fire av ti nordmenn (37 %) synes det er vanskelig å vite om de til enhver tid følger retningslinjer som gjelder dem.

Påvirker julen

Så langt i desember sier kun 29 prosent ja til at de kommer til å delta på julebord i år, som er en nedgang på 16 prosentpoeng fra november. I går falt andelen ytterligere, hvor færre enn en av fire sa ja (23 %).

Nesten fire av ti (38 %) tror nå at julen blir annerledes i år på grunn av koronasituasjonen. Dette er en økning på hele 12 prosentpoeng bare fra forrige uke.

Setter seg i førersetet

I går innkalte regjeringen til ny pressekonferanse og den tredje i rekken på omtrent en uke. Myndighetene gjeninnførte en rekke nasjonale tiltak og varslet nye krisepakker.

– Myndighetene vil ikke ta sjanser i møte med omikron, som omtales som en game changer, samtidig som vaksineeffekten avtar og deltavarianten lager smitterekorder, sier Clausen.

I går nådde Norge en ny smittetopp med over 5.000 registrerte smittede for første gang, mens Oslo fikk ny rekord med 1.117 smittede og Bergen med 384 personer.

I dag kom også beskjeden om at koronaordninger for ledige, permitterte og selvstendig næringsdrivende forlenges ut januar 2022.

Deilig å være norsk bak Danmark

Norge, som tidligere i pandemien gjerne har vært «best i klassen», har i høst og vinter plassert seg på toppen av den nordiske smittestatistikken rett bak Danmark, som også hadde smitterekord sist døgn og i dag besluttet å stenge ned utelivet fra midnatt.

For første gang følger Norge Danmark i å ha det høyeste syvdagers glidende gjennomsnittet for nyregistrert smitte (per 100k innb.) i Norden under pandemien. Sverige som tidligere tronet denne statistikken, er dermed passert.

– Selv om myndighetene lenge har advart mot å fokusere for mye på smittetall, er det kun spørsmål om kort tid før også gamle norske rekorder i antall innlagte og på intensiv, står for fall, sier Clausen.

Så langt i desember sier hele syv av ti nordmenn (71 %) at de tror antall nye tilfeller av koronasmittede i Norge vil øke. 14 prosent forventer reduksjon, mens 15 prosent tror det forblir uendret. Sammen med nedstengingen i mars 2020, er dette rekord.

Totalt 148.000 nordmenn er spurt løpende om dette igjennom pandemien.

Opinion har publisert over 260 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Folk flest vil ha global vaksinering

Fire av fem nordmenn vil frigi patenter for å gi flere land tilgang på vaksine. Folk flest støtter global solidaritet rundt vaksinedistribusjonen.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt over 2.500 nordmenn om de synes at rike lang skal frigi patenter til koronavaksiner, slik at flere land får tilgang til å produsere koronavaksiner selv. I tillegg er det spurt om alle land bør ha lik tilgang til vaksiner.

Fire av fem nordmenn (81 %) synes at rike land bør frigi patenter til koronavaksiner, slik at andre land kan produsere vaksiner selv. Kun 6 prosent sier nei, mens resten vet ikke.

– Få synes at patenter og økonomiske hensyn bør hindre håndteringen av en global pandemi, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Andelen som synes at patenter bør frigis øker med utdanningsnivå, men uansett kjønn, alder, utdanning og geografi er klart flest enig.

Pandemien er global

På spørsmål om alle land bør ha lik tilgang til en vaksine mot koronaviruset, svarer mer enn fire av fem nordmenn ja til dette (83 %). Kun 6 prosent sier nei, resten vet ikke. Så langt i år er dette høyeste nivå målt.

– Nordmenn har gjennom hele pandemien vist sterk global solidaritetsfølelse rundt fordeling av vaksiner, sier Clausen.

Hun sier at nordmenn trolig både synes at det er prinsipielt riktig å fordele vaksiner globalt, samt at det er en generell forståelse av at ingen er trygge før alle er trygge i en global pandemi.

En prosent i Afrika

Norsk koronamonitor har spurt totalt 23.000 nordmenn under pandemien om de er opptatt av hvordan koronaviruset sprer seg i Afrika. I juni sier et flertall ja (52 %).

– Afrika har tross alt så langt klart seg relativt bra, men pandemien har en lang vei å gå. Kun én prosent av Afrikas befolkning er foreløpig fullvaksinert, sier Clausen.

Hun sier at nordmenn de siste månedene har blitt mer oppmerksomme på den globale pandemien. Bilder fra pandemien i India, svak vaksineringsgrad i Afrika og ujevn global vaksinering opptar folk.

Opinion har publisert over 220 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 25.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Mindre munnbind i åpningsfasen

«Alle» i Norge har brukt munnbind under pandemien, men når Norge åpner opp, faller også munnbindbruken. Samtidig synes flere enn noen gang at koronareglene er uklare.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt over 40.000 nordmenn gjennom pandemien om de er positive eller negative til at vi skal bruke munnbind i Norge.

Syv av ti nordmenn er positive til at vi skal bruke munnbind i Norge (70 %). Dette er en nedgang på 8 prosentpoeng fra mai, og laveste nivå målt siden september.

– Det er langt ifra rart at viljen til å bruke munnbind faller i tråd med at Norge åpner opp, men for mange har munnbind også blitt en ny vane, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

I juni sier hele 98 prosent av befolkningen at de har prøvd eller brukt munnbind i løpet av pandemien. Og mer enn ni av ti har kjøpt munnbind (92 %).

Tja til munnbind

Nordmenn stilte seg positive til munnbind lenge før myndighetene anbefalte det. I juni i fjor var 34 prosent positive, og som økte til et flertall i befolkningen før myndighetene i august kom med sin første anbefaling. I Norge er det ikke lengre et nasjonalt råd om munnbind, ei heller i munnbindhovedstaden Oslo på offentlige steder.

– Med dagens smittesituasjon ønsker ikke myndighetene å anbefale munnbind, og fra starten av var heller ikke helsemyndighetene superglade i munnbind og fryktet feilbruk. Men det å betrakte pandemihåndtering kun som en tradisjonell lineær formidling fra myndigheter til folket har nok aldri vært korrekt, sier Clausen.

Hun sier at satt på spissen, kan man også si at det blir litt som bilbelte. Få ville argumentert for at bilbelte innebærer fare for feilbruk, skaper falsk trygghet eller at man tar høyere risiko på veiene. Trolig tvert imot.

Trinn tre

I dag varslet myndighetene med statsministeren i spissen, at trinn tre i gjenåpningsplanen inntrer. Statsministeren sa at det er på tide å få fart på Norge.

I juni er seks av ti nordmenn (61 %) uenig i at retningslinjene myndigheter har innført for å begrense koronasmitte er for strenge. 25 prosent er enig. Resten svarer verken eller.

– I all hovedsak gir befolkningen tilslutning til åpningstempoet. De som heller ønsker å gasse på eller sette på håndbrekket er ganske likt fordelt og i sum i mindretall, sier Clausen. 

Koronareglene stadig mer uklare

I juni sier fire av ti nordmenn (41 %) at de synes det er vanskelig å vite om de til enhver tid følger retningslinjer som gjelder dem. 35 prosent er uenig i dette, mens resten svarer verken eller.

Andelen som synes retningslinjene er vanskelige, er på sitt høyeste nivå under pandemien og ligger 9 prosentpoeng over gjennomsnittet for pandemien.

– Befolkningen er kanskje i ferd med å oppnå flokkimmunitet for regelendringer. Folk flest ser heller på de store linjene etter hvert, sier Clausen.

Kun omtrent halve befolkningen (51 %) sier at de har god kjennskap til karantenereglene som gjelder for tiden. Dette er en nedgang på hele 26 prosentpoeng siden januar.

Opinion har publisert 220 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 25.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen