fbpx

Bekymret for en tredje bølge

Tre av fire nordmenn tror det kommer en ny smittetopp i løpet av første halvår 2021.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt 81.700 nordmenn om de tror antall nye tilfeller av koronasmittede i Norge vil øke, reduseres eller forbli uendret. I tillegg er 2.600 spurt om de tror det kommer en ny smittetopp i løpet av første halvår 2021.

Tre av fire nordmenn (75 %) tror det kommer en ny smittetopp i løpet av første halvår 2021. Kun 13 prosent sier nei, mens resten vet ikke.

– Få tror Norge unngår en ny smittetopp i det nye året, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Forventer smitteøkning

I siste uken av desember oppgir 60 prosent at de tror antall nye tilfeller av koronasmittede i Norge vil øke. 18 prosent tror på reduksjon, mens 22 prosent forventet at antallet forblir uendret. Andelen som forventer økt smitte er hele 24 prosentpoeng høyere sammenlignet med første halvdel av desember.

– Nordmenns forventninger til økt smitte var rekordlav i begynnelsen av desember, men økte kraftig hver eneste uke igjennom julemåneden. Økt reiseaktivitet i julen, innstramninger i naboland og smittsomme mutasjoner setter preg, sier Clausen.

 Allerede i forkant av julen antok syv av ti nordmenn at årets jule- og nyttårsfeiring ville føre til en ny smittebølge på nyåret.

Året 2020 avsluttet i tillitens tegn

Annenhver nordmann sier på slutten av året at de har tillit til at folk flest i Norge følger råd og retningslinjer for å unngå smitte (48 %). 32 prosent sier nei til dette, mens resten svarer verken eller.

– Nordmenns tillit til hverandre har ikke vært høyere siden begynnelsen av juni, sier Clausen.

Nordmenns tillit til hverandre falt frem til og med august, men hadde økende trend resten av året.

Norsk koronamonitor viser at nordmenn har vært flinke i desember til å vaske hender, holde avstand, samt forsøkt å unngå sosial omgang med nær familie og venner i julemåneden.

Pandemiens varighet

I desember oppgir 22 prosent at de tror at koronautbruddet i Norge vil vare i opptil ett halvt år til, mens et flertall på 58 prosent sier opptil ett år. En av fem nordmenn tror lengre enn dette (19 %).

Nordmenn er løpende spurt om de synes at Norge var godt nok beredt på å håndtere en pandemi som korona. Gjennom pandemien svarer 58 prosent nei til dette, 36 prosent svarer ja, mens resten vet ikke. Andel som sier ja lå i desember 6 prosentpoeng under gjennomsnittet for pandemien.

Opinion har publisert over 160 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 25.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Folk flest blir hjemme på nyttårsaften

To av tre nordmenn blir hjemme i egen bolig på nyttårsaften.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt 1.400 nordmenn om deres planer for nyttårsaften.  

To av tre nordmenn (65 %) tror at de i all hovedsak kommer til å være hjemme i sin egen bolig på nyttårsaften. 24 prosent sier nei. Resten vet ikke.

– Annerledesåret 2020 avsluttes med en annerledes nyttårsfeiring for de fleste, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Menn og kvinner svarer omtrent det samme. Andelen som i størst grad sier nei til at de blir hjemme nyttårsaften, er i Oslo (35 %) og på Vestlandet (28 %).

Nyttårsfest på de yngre

I alle aldersgrupper er det flere som sier ja enn nei til at de blir hjemme i egen bolig på nyttårsaften. Likevel er det et aldersskille hvor de over 40 år i klart større grad blir hjemme.

– Omtrent dobbelt så mange under 40 år vil feire nyttår utenfor egen bolig, sammenlignet med de som er eldre enn dette, sier Clausen.

Trondheim opplever rekordnivå i smitte ved utgangen av året og ber innbyggerne droppe nyttårsfesten. Oslo ber også om det samme.

Året 2020 avsluttes med en stigende smittetrend og med omtrent 50.000 registrerte smittede totalt for året.

Opinion har publisert over 160 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 14.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Ja takk til vaksine

Kun en av ti nordmenn sier nei til vaksine. Antall nordmenn som vil ta vaksine mot korona fortsetter å øke i desember. I dag ble den første vaksinen godkjent i Europa og i Norge.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt 10.000 nordmenn om de vil ta en vaksine mot koronaviruset når den kommer.

Kun en av ti nordmenn sier nå nei til å ta vaksine når den kommer (10 %). To av tre sier ja (66 %), mens hver fjerde nordmann svarer vet ikke.

Andelen som sier nei har falt med 6 prosentpoeng siden november, mens andelen som sier ja har økt med 7 prosentpoeng.

– Europa og Norge har nå fått sin første godkjente koronavaksine. Folk flest tar den julegaven imot med åpne armer, tross bekymring for bivirkninger, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

I underkant av seks av ti nordmenn er fortsatt bekymret for at en ny koronavaksine kan ha uheldige bivirkninger. Dersom spørsmålet endres til om man vil ta en «trygg og effektiv vaksine», så øker andelen til hele tre av fire som vil ta vaksinen:

I snitt siste måneder svarer 73 prosent ja på følgende spørsmål: «Hvis en trygg og effektiv vaksine mot koronaviruset blir utviklet, kommer du til å ta den?» 9 prosent sier nei, mens 18 prosent vet ikke.

Mandag konkluderte Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) med at den første vaksinen fra Pfizer og BioNTech bør godkjennes. Få timer etterpå valgte Europakommisjonen å formelt godkjenne vaksinen. Første leveranse ventes til Norge 26. desember og etter planen får Norge ca. 50.000 doser i romjulen og vaksinering starter.

Solidarisk holdning til vaksiner

Ni av ti nordmenn (92 %) svarer ja på spørsmålet: «Bør utsatte grupper og helsearbeidere prioriteres først for vaksinasjon mot koronaviruset?». Kun 3 prosent sier nei, mens 5 prosent svarer vet ikke.

– Prioriteringene som nasjonale helsemyndigheter har lagt til grunn for distribusjon av vaksinen er lite kontroversielle. Nordmenn er i tillegg opptatt av at alle land bør ha lik tilgang på vaksinen, sier Clausen.

På spørsmål om alle land bør ha lik tilgang til en vaksine mot koronaviruset, svarer 84 prosent ja, kun 6 prosent nei og 10 prosent vet ikke.

Opinion har publisert 160 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 14.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Syv av ti tror julefeiring gir ny smittebølge

Hele syv av ti nordmenn tror årets jule- og nyttårsfeiring fører til en ny smittebølge på nyåret.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt 1.400 nordmenn om de tror avviklingen av årets jule- og nyttårsfeiring vil føre til en ny smittebølge på nyåret.

Hele syv av ti nordmenn (70 %) sier denne uken at de tror avviklingen av årets jule- og nyttårsfeiring vil føre til en ny smittebølge på nyåret. Kun 11 prosent sier nei, mens 18 prosent svarer vet ikke.

– Vi går inn i julen med et høyere smittenivå i landet enn vi hadde i mars. Folk flest ser faren for at julefeiringen kan bikke utviklingen i feil retning, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Andelen som tror jule- og nyttårsfeiringen fører til ny smittebølge, er ganske lik uansett alder eller hvor man bor i Norge.

Ikke helt kontroll

Denne uken oppgir 51 prosent at de tror antall nye tilfeller av koronasmittede i Norge vil øke. 24 prosent tror på reduksjon, mens 25 prosent tror antallet forblir uendret. Andelen som tror det vil øke er hele 15 prosentpoeng høyere enn i første halvdel av desember, og vi må fem uker tilbake i tid for å finne høyere tall.

For første gang i desember, faller andelen som sier de kommer til å reise ut av sin egen kommune i løpet av julen. 43 prosent sier ja til dette. Andelen har falt med 7 prosentpoeng sammenlignet med første halvdel av desember, men er fortsatt høyere enn i november. Nesten seks av ti innbyggere i Oslo planlegger å reise ut av kommunen, som er klart høyest i landet.

– Myndighetenes juleråd skjøt fart i nordmenns reiseplaner for julen. Likevel kan en ustabil smittesituasjon, Trondheimsutbrudd og naboland som strammer inn julefeiringen, ha fått flere til å på ny begrense reiseaktiviteten, sier Clausen.

En annerledes jul

To av tre nordmenn sier i desember at de tror at julen blir annerledes i år på grunn av koronasituasjonen (65 %). Mer enn syv av ti (72 %) tror de kommer til å møte færre familiemedlemmer og venner denne julen, sammenlignet med en normal jul.

7 prosent har nå planer om å invitere mer enn ti personer til arrangement i deres private hjem i løpet av året. Trenden er økende i desember. Ingen aldersgruppe eller landsdel skiller seg særlig ut.

Opinion har publisert over 150 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 14.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Koronakropp før julegildet

Hver tredje nordmann har fått dårligere fysisk form etter koronautbruddet.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt til sammen 39.000 nordmenn om hvordan deres fysiske form er blitt etter koronautbruddet.

I desember sier hver tredje nordmann (32 %) at de har fått dårligere fysisk form etter korona. 13 prosent sier at de har fått bedre fysisk form, mens omtrent annenhver nordmann (56 %) sier at formen er uendret.

– Antall nordmenn som har fått dårligere fysisk form har aldri vært høyere under pandemien enn nå i desember. Mangel på treningstilbud og snart ribbe, gjør ikke utgangen av året 2020 til det sprekeste, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

I overkant av to av tre nordmenn (68 %) har trent innendørs eller utendørs den siste uken, slik som løpetur, gåtur, kroppstrening eller lignende.

Dette er det laveste som er målt under pandemien og er en nedgang på 3 prosentpoeng fra november, samt ligger 9 prosentpoeng under det som var tilfelle etter nedstengningen i mars.

Det er de under 30 år som i størst grad ikke har trent den siste uken (40 %). Det er også de unge som i størst grad sier at den fysiske formen er blitt dårligere (44 %).

Matvaner før jul

Over 20.000 nordmenn er gjennom pandemien blitt spurt om de spiser mer sunn mat, mindre sunn mat eller om det er uendret nå, sammenlignet med før koronautbruddet.

I desember sier 12 prosent at de spiser sunnere mat nå sammenlignet med før koronautbruddet, 15 prosent spiser mindre sunt, mens flertallet (73 %) sier matvanene er uendret. Dette er identisk med gjennomsnittet for pandemien.

– Selv om formen kanskje skranter, har våre matvaner endret seg lite i vinter, samt vært mer stabile under pandemien som helhet, sier Clausen.

Det er de under 30 år og folk bosatt i Oslo som i størst grad sier at matvanene er blitt mindre sunne.

Opinion har publisert over 150 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 14.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Frykter koronasommer neste år

Syv av ti nordmenn frykter at sommerferien til neste år blir påvirket av koronasituasjonen.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt 12.000 nordmenn om de frykter at sommerferien til neste år – altså i 2021 – også kan bli påvirket av koronasituasjonen.

Syv av ti nordmenn (71 %) frykter at sommerferien deres til neste år kan bli påvirket av koronasituasjonen. Kun 18 prosent sier nei til dette, mens 10 prosent vet ikke.

Andelen som nå sier ja, har økt med hele 30 prosentpoeng på et halvt år (41 prosent sa det samme i juni). Kvinner frykter en ny koronasommer i større grad enn menn. Det samme gjør den yngre delen av befolkningen.

– Selv om vaksiner er dager unna, vil pandemien vedvare. Det vil ta tid å vaksinere en befolkning og en verden. Nordmenn forventer ikke en helt normal sommer neste år heller, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Ferie til gode

Så sent som i november oppga 28 prosent at de har ferie til gode som de må og/eller vil benytte seg av før utgangen av året 2020. Mye tyder på at feriedager har hopet seg opp for mange og at det kanskje heller ikke er lett å avvikle ferie eller flytte dem til neste år.

– Årets sommerferie ble preget av norgesferie for de fleste. Mange sparte feriedager til høsten som kanskje heller ikke ble brukt. Det er ikke lett å planlegge for ferier når det er korona som bestemmer, sier Clausen.

Tall fra SSB fra tiden før pandemien viser at 58 prosent ferierte både i utlandet og i Norge i fjor (2019). 17 prosent hadde ferie bare i utlandet og 16 prosent bare i Norge, mens 10 prosent ikke var på ferie.

Drømmen om palmer i vinter

Normalt velger flere utenlandsopphold i vinterhalvåret. Enkelte planla jul hos familie i utlandet eller en svært forsinket sommerferie ut av Norge i håp om at koronasituasjonen kom under kontroll.

– Opprinnelig var det nok flere i år som håpet på rolige romjulsdager i varme strøk og under palmene. Det blir det lite av, sier Clausen.

Hele 95 prosent sier nei til at de kommer til å reise til utlandet før utgangen av året 2020, og av resten sier flere vet ikke enn ja.

Opinion har publisert over 150 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 14.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Ni måneder med frykt og tillit

Ni måneder etter at Norge stengte ned er nordmenn mer bekymret for å bli smittet enn i mars. Men tilliten til hverandre har økt gjennom høsten og vinteren.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt 80.000 nordmenn om deres bekymringer for selv å bli koronasmittet, eller at noen i familien blir smittet.

I desember oppgir 41 prosent at de er bekymret for å bli smittet. Dette er en nedgang fra november (44 %) som var en rekordmåned. Bekymringen for å bli smittet er likevel høyere nå enn i startfasen av pandemien.

– Det har nå gått ni måneder siden Norge stengte ned. Vi er i dag mer bekymret for korona enn vi var i mars, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

I desember oppgir to av tre nordmenn (65 %) at de er bekymret for at noen i familien vil bli smittet av koronaviruset. Dette er 4 prosentpoeng høyere enn gjennomsnittet for hele pandemien, men 2 prosentpoeng lavere enn i november.

Mer tillit til hverandre

41 prosent av befolkningen sier at de har tillit til at folk flest i Norge følger råd og retningslinjer for å unngå smitte. 37 prosent svarer nei til dette, mens resten vet ikke. Andelen som har tillit, har økt med 7 prosentpoeng siden november.

Nordmenns tillit til hverandre falt måned for måned fra mai (52 %) til og med august (22 %). Fra september til desember har tilliten økt måned for måned.

– Vi stoler mer på hverandre igjen. Men avvikling av jule- og nyttårsfeiringen kan bli en ny prøvelse, sier Clausen.

Farlig for folk flest?

Ni måneder ut i pandemien sier to av tre nordmenn at de synes det er vanskelig å vurdere hvor farlig koronaviruset er for folk flest (66 %). Et flertall svarer nei på spørsmålet om de tror man blir immun mot koronaviruset dersom man har blitt smittet (52 %).

På spørsmålet: Tror du at koronaviruset har oppstått naturlig, eller tror du det er skapt av mennesker på et laboratorium? svarer 66 prosent at det er oppstått naturlig, mens 18 prosent tror det er skapt av mennesker. 17 prosent svarer vet ikke.

Opinion har publisert over 150 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 14.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Flere julereiser ut av kommunen

Annenhver nordmann kommer til å reise ut av sin egen kommune i løpet av julen. Andelen økte kraftig etter myndighetenes juleråd.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt 4.800 nordmenn om de kommer til å reise ut av egen kommune i løpet av julen. I tillegg er 78.000 spurt om de tror antall nye tilfeller av koronasmittede i Norge vil øke, reduseres eller forbli uendret.

Annenhver nordmann kommer til å reise ut av sin egen kommune i løpet av julen (49 %). Flest innbyggere i Oslo sier ja.

Andelen som sier ja, økte kraftig etter at myndighetene 2. desember presenterte sine råd og tiltak for julen, hvor det blant annet åpnes opp for flere gjester to dager i julen, samt at reiser hjem til jul kan anses som en nødvendig reise.

– Det er nok liten tvil om at myndighetene med statsministeren i spissen ble tolket som at det åpnes mer opp i julen. Positive smittetall kan også ha medført at flere planlegger reiser, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

I forkant av myndighetenes avklaringer rundt jule- og nyttårsfeiringen, planla fire av ti nordmenn å reise ut av kommunen (40 %). Økningen så langt er dermed på hele 9 prosentpoeng.

– Det er nok flere som puster litt lettet ut når det gjelder jul. Vi ser at mange som sliter, ser litt lysere på tilværelsen. Folk er fortsatt flinke til å vaske hender og holde avstand, men det er også tegn på at folk slapper mer av, sier Clausen.

Forventninger til smittesituasjonen

Så langt i desember oppgir 34 prosent at de tror antall nye tilfeller av koronasmittede i Norge vil øke. 38 prosent tror på reduksjon, mens 28 prosent tror antall koronasmittede forblir uendret. Andelen som sier øke har falt med hele 22 prosentpoeng siden november.

– Folks forventninger til økt smitte fremover er rekordlav i desember. Mange anser at den andre smittebølgen er under kontroll. Spørsmålet blir heller om vi har god nok kontroll på en mulig tredje smittebølge, sier Clausen.

To av tre nordmenn sier i desember at de tror at julen blir annerledes i år på grunn av koronasituasjonen (66 %). Andelen har i flere måneder økt kraftig, men har de siste dagene etter myndighetenes juleråd vist en potensielt fallende tendens.

Til spørsmålet om folk tror man kommer til å møte flere, færre eller like mange familiemedlemmer og venner denne julen, sammenlignet med en normal jul, svarer kun 2 prosent flere, hele 73 prosent færre og 21 prosent like mange. Resten vet ikke. Tallene har vært ganske stabile i november og desember.

Kun 3 prosent sier at de har planer om å invitere mer enn 10 personer til arrangement i deres private hjem i løpet av året 2020.

Lite tyder på at flere vurderer utenlandsreiser, det er heller blitt slik at de få som vurderte dette i større grad nå avskriver slike planer.

Opinion har publisert over 150 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 14.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Vi drikker stadig mindre alkohol

Tre av ti nordmenn drikker mindre alkohol. Kun en av ti drikker mer, mens resten har uendret alkoholkonsum i desember.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt 60.000 nordmenn gjennom hele pandemien om alkoholkonsumet er høyere, lavere eller uendret den siste uken, sammenlignet med en normal uke før koronautbruddet.

I desember sier kun 8 prosent at de har et høyere alkoholkonsum, mens hele 29 prosent har et lavere konsum. 63 prosent sier at konsumet er uendret.

– Alkoholkonsumet er nå på rekordlavt nivå så langt i pandemien. Begrenset skjenking i utelivet og fravær av julebord og fester er nok en viktig grunn, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Andelen som oppgir lavere konsum er i desember 10 prosentpoeng høyere enn gjennomsnittet for pandemien. Andelen med lavere konsum er også 5 prosentpoeng høyere enn november, som hittil var en rekordmåned for lavere konsum.

– Folk flest endret ikke alkoholbruken under pandemien. I den grad endringer fant sted, ble konsumet heller lavere enn høyere, sier Clausen.

Totalt for hele pandemien sier 9 prosent at de har fått et høyere alkoholkonsum enn normalt etter koronautbruddet, mens 19 prosent har fått et lavere konsum. Resten oppgir at konsumet er uendret.

Tross økt omsetning

SSB publiserte i går statistikk for alkoholomsetningen som viste at den økte sterkt i tredje kvartal. Også Vinmonopolets salgstall for november viser økt salg på 43 prosent sammenlignet med i fjor.

– Nordmenn verken drikker eller handler alkohol i utlandet i år. Konsumet og alkoholomsetningen skjer i Norge. Dette gjør salgstall unormalt høye, uten at konsumet faktisk øker, sier Clausen.

De yngre endrer alkoholvaner mest

Et flertall av de under 30 år sier i desember at alkoholkonsumet er endret. 40 prosent oppgir lavere konsum, 14 prosent høyere konsum, mens 46 prosent oppgir uendret.

Tommel opp for skjenkestopp

I desember oppgir åtte av ti nordmenn (79 %) at de synes at det er en riktig beslutning at det er innført full skjenkestopp i hele landet etter midnatt. 13 prosent sier nei, mens 8 prosent er usikre eller svarer vet ikke.

Opinion har publisert over 150 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 14.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Flere vil ta koronavaksine

Første måling i desember viser at flere nordmenn vil ta vaksine mot korona. Kun en av åtte nordmenn sier nei til vaksine.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt 8.500 nordmenn om de vil ta en vaksine mot koronaviruset når den kommer.

Kun en av åtte nordmenn sier nei til å ta vaksine når den kommer (12 %). 62 prosent sier ja, mens hver fjerde nordmann svarer vet ikke.

Andelen som sier nei har falt med 4 prosentpoeng siden november, mens andelen som sier ja har økt med 3 prosentpoeng i samme tid.

– At en godkjent vaksine kun er uker unna, gjør nordmenn mer villig til å ta den. Men alfa og omega er at den er trygg, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Nora Clausen påpeker at dersom spørsmålet endres til om man vil ta en «trygg og effektiv vaksine», så øker antall nordmenn som sier ja til å ta vaksinen markant.

Norsk koronamonitor viser at i underkant av seks av ti nordmenn er bekymret for at en ny koronavaksine kan ha uheldige bivirkninger. På dagens pressekonferanse var myndighetene klare på at de ville være helt åpne rundt eventuelle bivirkninger.

Ja takk, sier risikogruppen

Tre av fire nordmenn over 60 år sier i desember at de vil ta vaksinen (75 %). Kun 4 prosent sier nei, mens resten vet ikke. Også i denne aldersgruppen er det nå en økt villighet til å ta vaksinen. Myndighetene vil i utgangspunktet prioritere vaksine for de over 64 år.

Første europeiske godkjenning av en vaksine er ventet rundt nyttår, og vil da samtidig være godkjent i Norge. I første omgang er det forventet at Norge mottar 2,5 millioner doser med vaksiner via Sverige, som betyr 1.250.000 nordmenn gitt behov for to doser per person.

Det legges opp til at 70 prosent i risikogruppen og helsepersonell vil kunne bli vaksinert før påske, hvor risikogrupper prioriteres først. Dette betyr at vi kan få en mer normal hverdag til sommeren, sa helseminister Bent Høie på dagens pressekonferanse, som også påpekte at det vil være behov for smittevernstiltak mens vaksinering pågår.

Ulike vaksiner vil ha ulik virkning. De fleste vaksinene vil kreve to doser per person.

Pandemien blir mindre langvarig

Vaksinenyheter påvirker nordmenns vurdering av hvor mye lengre de tror at koronautbruddet vil vare i Norge. Denne uken oppgir 23 prosent opptil ett halvt år til, mens 57 prosent sier opptil ett år. 20 prosent tror lengre enn dette.

Andelen som i desember sier mer enn ett år, har falt med 13 prosentpoeng siden november.

Opinion har publisert over 150 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 14.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen