fbpx

Økonomien bekymrer

Kun én av ti nordmenn tror på lysere tider for økonomien. Tilliten til økonomiske tiltak er historisk lav.

Norsk koronamonitor fra Opinion har gjennom pandemien spurt 118.000 nordmenn om de tror den økonomiske situasjonen i Norge den neste måneden vil bli bedre, dårligere eller uendret.

I januar tror 10 prosent av befolkningen at den økonomiske situasjonen i Norge vil bli bedre den neste måneden. 34 prosent tror den blir dårligere, mens flertallet (56 %) tror den forblir uendret.

– Det er lite optimisme å spore i Norge for tiden, men vi er ikke i nærheten av å være så pessimistiske som vi var i desember, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Et negativt trendskifte kom i november, og ble kraftig forsterket i desember hvor nesten halve befolkningen (48 %) forventet at den økonomiske situasjonen i Norge ville bli dårligere.

En av fire bekymret for egen økonomi

En av fire nordmenn (25 %) sier i januar at de er bekymret for sin personlige økonomi som følge av pandemien. Dette er omtrent som i desember (26 %), men man må ellers helt tilbake til året 2020 for å finne tilsvarende høye andeler.

I januar sier 39 prosent at de er bekymret for den norske økonomien som følge av pandemien. Dette er en nedgang på 3 prosentpoeng fra desember.

Laveste tillit til økonomiske tiltak

I januar sier 35 prosent av befolkningen at de har tillit til at regjeringen har satt i verk de nødvendige økonomiske tiltakene for å begrense skadevirkningene på norsk økonomi. Dette er laveste nivå målt under hele pandemien, men er omtrent som i desember (36 %).

– Historisk lav tillit til økonomiske tiltak må nok sees i lys av både strømkrise, at det har tatt tid å få krisepakker på plass, og at smitteverntiltak rammer mange, sier Clausen.

Fredag kveld meldte regjeringspartiene og SV om enighet om nye økonomiske tiltak i møte med pandemien og ekstraordinære strømutgifter.

Flere synes gjenåpningen går for sakte

I uken som gikk sier annenhver nordmann (49 %) at åpningen av samfunnet går i riktig tempo. 30 prosent sier for sakte, mens 20 prosent sier for fort.

– Det typiske i pandemien er at folk flest støtter åpningstempoet til myndighetene, og at de som ikke gjør det heller synes det går for fort enn for sakte. Men for første gang er det nå flere som synes gjenåpningen går for sakte enn for fort, sier Clausen.

Opinion har publisert over 270 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Flere merker påkjenningen av pandemien

Folk flest tror at både de yngre og de eldre har det tøffere for tiden. Verst oppgir likevel de yngre å ha det.

Norsk koronamonitor fra Opinion har gjennom pandemien spurt 30.000 nordmenn om de tror at de eldre og de yngre har det bra eller dårlig for tiden.

Så langt i desember sier 43 prosent av befolkningen at de tror at de yngre har det bra for tiden, mens 33 prosent tror de har det dårlig. Resten svarer verken eller, eller vet ikke.

På tilsvarende spørsmål om de eldre, sier 37 prosent av befolkningen at de tror at de eldre har det bra for tiden. 33 prosent sier dårlig, mens resten svarer verken eller, eller vet ikke.

– Hver tredje nordmann tror både de yngre og de eldre har det dårlig for tiden, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Selv om folk flest i liten grad skiller på alder i den fasen av pandemien vi står i nå, er bekymringen for at eldre har det dårlig lik gjennomsnittet for hele pandemien, mens den ligger 3 prosentpoeng høyere når det gjelder bekymringen for de yngre.

Figuren viser andelen av befolkningen som tror at de eldre har det dårlig (i sort) og andelen som tror at de yngre har det dårlig (i rødt) – over tid.

Totalt sett, går det bra med deg?

Under pandemien har Norsk koronamonitor spurt totalt 150.000 nordmenn følgende: Totalt sett, hvordan vurderer du din egen situasjon akkurat nå. Vil du si at det går bra med deg, dårlig med deg eller verken bra eller dårlig?

I desember sier 69 prosent bra, 10 prosent dårlig og 21 prosent svarer verken eller.

– Når hver tiende nordmann sier det går dårlig er det høyt pandemien sett under ett. Det er spesielt de yngre som sier det går dårlig med dem, sier Clausen.

Gjennom pandemien er det kun i perioden mellom februar og mai 2021 og nå i desember at så mange som 10 prosent sier de har det dårlig. Da Norge stengte ned i mars 2020 sa 6 prosent det samme.

De som i størst grad sier at de har det dårlig, er de yngre under 30 år, hvor 16 prosent denne uken oppgir dette. Tilsvarende tall for de over 60 år er 4 prosent.

Økonomisk uro

Så langt i desember sier en av fire nordmenn (26 %) at de er bekymret for sin personlige økonomi som følge av koronapandemien. Dette er høyeste nivå målt på nesten et og et halvt år.

Kun 37 prosent har så langt i desember tillit til at regjeringen har satt i verk de nødvendige økonomiske tiltakene for å begrense skadevirkningene på norsk økonomi. Dette er laveste nivå målt under hele pandemien. 33 prosent har ikke tillit og resten svarer verken eller.

– Selv om myndighetene har gjeninnført flere krisepakker, så er det en merkbar uro i befolkningen knyttet til økonomi for tiden, sier Clausen.

Hun sier at Norges Bank tidligere har varslet at styringsrenten mest sannsynlig blir satt opp 16. desember, men det er ikke sikkert at befolkningen denne gang synes det er så lurt.

Opinion har publisert over 260 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Nedgiring av økonomien

Forsvinnende få tror på bedre økonomiske tider fremover.

Norsk koronamonitor fra Opinion har gjennom pandemien spurt 113.500 nordmenn om de tror den økonomiske situasjonen i Norge den neste måneden vil bli bedre, dårligere eller uendret.

I forrige uke sa kun 7 prosent at den økonomiske situasjonen i Norge vil bli bedre den neste måneden. 38 prosent tror den blir dårligere, mens 55 prosent tror den forblir uendret.

– Dette er ikke krisetall i pandemien sett under ett, men klart blant de mest pessimistiske målingene, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Det store trendskiftet kom egentlig allerede i november da de som forventet bedre tider ble mer enn halvert fra måneden før. Desember starter med en ytterligere halvering.

Økt økonomisk bekymring

En av tre nordmenn (36 %) sier den siste uken at de er bekymret for den norske økonomien som følge av pandemien. Dette er høyeste måling siden juni i år.

En av fire nordmenn (24 %) oppgir siste uke at de er bekymret for sin personlige økonomi som følge av pandemien. Dette er høyeste måling siden mars i år.

I forrige uke var det ikke særlig endring i antallet som oppga å ha blitt permittert, men det var en klar økning i antallet som sier å ha mistet jobben.

Tillit til økonomiske tiltak

I forrige uke sa 41 prosent at de har tillit til at regjeringen har satt i verk de nødvendige økonomiske tiltakene for å begrense skadevirkningene på norsk økonomi. Dette er en nedgang på 10 prosentpoeng fra uken før.

– Nasjonale og lokale restriksjoner kommer hyppig for tiden. Hvilke konsekvenser de får og hvilke økonomiske tiltak som vil gjelde er nok uklart for folk flest, sier Clausen.

Myndighetene har varslet nye innstramninger i morgen.

“One day – it’s like a miracle – it will disappear”

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajiks første pressemelding etter regjeringsskiftet, levnet ingen tvil. «For regjeringen er det ikke noe tvil: Tiltakene varer så lenge krisen varer» sa hun, og slo samtidig langt på vei fast at krisen varer ut 2021, fordi «etter denne forlengelsen vil vi være nærmere en normaltilstand».

– Pandemien er langt ifra over og krisen kan både bli langvarig og dyr for staten, sier Clausen.

Hun sier at den nye regjeringen kanskje tok utgangspunkt i at pandemien egentlig var over, men burde sluttføres på deres vakt. Nyere pressemeldinger er mindre offensive på å garantere krisepenger.

Opinion har publisert over 260 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen