fbpx

Flertall for atomkraft i Norge

Flere nordmenn er positive enn negative til kjernekraft.

Et flertall i befolkningen (51 prosent) er enig i at Norge bør bygge ut kjernekraft. Kun 37 prosent er uenig, mens resten vet ikke. Det viser en ny undersøkelse fra Opinions samfunnsmonitor.

– For et land som ikke har tradisjon for atomkraft er det overraskende at et flertall nå er blitt positive til utbygging av kjernekraft, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion. 

Hun sier at i alle aldersgrupper er flere enig enn uenig i at Norge bør bygge ut kjernekraft.

I dag legger Energikommisjonen frem sin kartlegging av energibehovene og forslag for økt energiproduksjon i Norge.

De yngre har lenge vært mest positive, og 56 prosent av de under 30 år sier nå ja til norsk kjernekraft, mot 29 prosent som sier nei. Men også blant de eldre over 60 år er nå like mange positive som negative til kjernekraft (45 mot 44 prosent, resten vet ikke).

Derimot er det store kjønnsforskjeller og menn er klart mest positive. Hele to av tre menn (66 %) er enig i at Norge bør bygge ut kjernekraft, mot en av tre kvinner (35 %).

Treffer bredt politisk

Fremskrittspartiets velgere er aller mest positive til kjernekraft (73 prosent), tett fulgt av velgerne til Venstre (63 %), Høyre (58 %), Rødt (52 %) og Miljøpartiet De Grønne (49 %).

– Alt fra strømpris til klimakrise er argumenter som trekkes inn for kjernekraft, og dette treffer bredt uavhengig av politisk ståsted, sier Clausen.

Velgerne til Senterpartiet og SV er mest negative, og de eneste partiene med overvekt av velgere som er mot norsk kjernekraft.

Mer positiv til vindkraft

I januar 2023 mener 46 prosent av befolkningen at Norge bør bygge ut mer vindkraft på land, mens 48 prosent er uenig. Støtten er klart større for vindkraft til havs. Syv av ti (70 %) er for utbygging av vindkraft til havs, 24 prosent er imot, resten vet ikke.

– Selv om det er dødt løp mellom de som er for og mot vindkraft på land, er støtten til vindkraft til havs solid forankret for tiden. Det blåser vindkraftutbyggernes vei det siste året, sier Clausen. 

Nora Clausen er seniorrådgiver og partner i Opinion.

Undersøkelsen er gjennomført i Opinions samfunnsmonitor, i et landsrepresentativt utvalg av befolkningen på 1003 personer i januar 2023. Opinions samfunnsmonitor gjennomføres annenhver uke og belyser ulike dagsaktuelle problemstillinger i det norske samfunnet.

Kontaktperson i Opinion: Seniorrådgiver og partner Nora Clausen, nora@opinion.no, 984 03 047

Befolkningen er i dag mer positiv til at det bygges mer vindkraft i Norge.

Vindkraft i medvind

Befolkningen er i dag mer positiv til at det bygges mer vindkraft i Norge, både til havs og på land, sammenlignet med en måling i februar i år.

«Putins energikrig, gasskrise på kontinentet og eskalerende strømpriser i Norge gjør at flere nordmenn er positive til å bygge ut mer vindkraft», sier Sunneva Kilsti, som er seniorrådgiver og ansvarlig for Opinions Forbruker og Bærekraft studie.

«Det har skjedd mye i verden siden februar. Blant annet har FNs klimapanel og en rekke forskere forsterket budskapet om at vi ikke klarer å nå målet om å stoppe global oppvarming ved 1,5 grader hvis vi fortsetter som i dag. En del nordmenn har feriert i Europa under sommerens hetebølge, noe som også kan forklare at flere er blitt mer positive til vindkraft siden sist måling», fortsetter Kilsti.

Sunneva Kilsti er seniorrådgiver og partner i Opinion og er ansvarlig for studien Forbruker og Bærekraft

Havvind

Befolkningen er mest positive til utbygging av havvind. Hele 7 av 10 er enige i at Norge bør bygge ut mer vindkraft på havet. I februar svarte litt flere enn 6 av 10 det samme, altså en økning på nesten 10 prosentpoeng.

Geografi har liten betydning for nordmenns holdninger til havvind. Det er heller ikke store variasjoner basert på alder. Men det er én gruppe som er mest positive til havvind, nemlig de med 4 års høyere utdanning eller mer. I denne gruppen er 8 av 10 positive til utbygging av mer havvind.

Vindkraft på land

Vi ser også at flere nordmenn har blitt positive til landbasert vindkraft. 46 prosent er enige i at Norge bør bygge mer vindkraft på land i oktober 2022, mot 37 prosent i februar. Altså en økning på 9 prosentpoeng.

I motsetning til havvind ser vi at holdninger til landbasert vindkraft varierer avhengig av hvor man bor. Vestlendingene er mer negative enn folk på Østlandet. På Vestlandet mener 39 prosent at Norge bør bygge mer vindkraft på land, mens 51 % av innbyggerne på Østlandet mener vi bør gjøre dette.

I likhet med havvind er folk med høyere utdanning også mer positive til utbygging av landbasert vindkraft. Blant de som har 4 års høyere utdanning eller mer oppgir 55 prosent i oktobermålingen at de mener Norge bør bygge ut mer vindkraft på land.

Tallene er hentet inn i forbindelse med Opinions Forbruker og Bærekraft studie. Vi henter inn tall i februar hvert år, samt i slutten av oktober 2022. Spørsmålene er helt like, og undersøkelsen er gjennomført på samme måte, slik at vi kan si noe om utviklingen i befolkningen.

Tallene fra februar er landsrepresentativ og vektet på kjønn, alder og bosted, og har 1500 respondenter. Undersøkelsen fra oktober er landsrepresentativ og vektet på kjønn, alder og bosted, og har 1065 respondenter. Målgruppen i begge undersøkelse er 15 år og oppover.

Har du spørsmål til artikkelen? Ta kontakt med Sunneva på sunneva@opinon.no

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen