fbpx

Velkommen til den nasjonale reisevaneundersøkelsen!

Til deg som har mottatt invitasjonsbrev

Hva er reisevaneundersøkelsen (RVU)?

Statens vegvesen og de offentlige samferdselsvirksomhetene gjennomfører årlig en undersøkelse om befolkningens transportvaner. Resultatene benyttes til å planlegge fremtidens nasjonale transportsystem, for alle trafikantgrupper.

Deltakerne er tilfeldig trukket ut fra Folkeregisteret og undersøkelsen tar ca. 20-40 minutter å besvare. Det er Opinion i samarbeid med Norstat som registrerer svarene. Det er et begrenset antall personer, fra og med 13 år, som er invitert via et personlig brev til å besvare undersøkelsen.

Til deg som har fått invitasjon:

Alle besvarelser er viktige for oss, uansett hvor du bor, og uansett hvor mye eller lite du reiser. Vi ber deg besvare så raskt som mulig, helst i løpet av en dag eller to etter at du har mottatt invitasjonsbrevet. Tusen takk for hjelpen!

Fakta om undersøkelsen

Personopplysninger om deg (navn, adresse og eventuelt telefonnummer) slettes når undersøkelsen er avsluttet.

Adresseinformasjon som vi ber deg oppgi i besvarelsen, overføres automatisk til større geografiske områder, såkalte grunnkretser. Dette medfører at alle adresser anonymiseres.

Undersøkelsen er frivillig å besvare, men vi er avhengig av din og andres deltakelse for å få et korrekt datagrunnlag.

Ved at du besvarer undersøkelsen, samtykker du i at dine svar lagres hos Statens vegvesen og benyttes av samferdselsvirksomheter og forskningsmiljøer til å lage analyser, rapporter og transportøkonomiske modeller om nordmenns reisevaner.

 Alle analyser og rapporter med data fra undersøkelsen vil alltid være basert på summen av mange tusen besvarelser og er fullstendig anonymisert.

Spørsmål?

Ved spørsmål kontakt Opinion via mail til rvu@opinion.no eller Norstat på telefon 73 20 62 62. Telefonen er bemannet fra kl. 14:00. Si gjerne at det gjelder reisevaneundersøkelsen.

Du kan også kontakte Oskar A. Kleven hos Statens vegvesen på oskar.kleven@vegvesen.no eller på telefon 416 32 148.

Norstats intervjuere ringer fra telefon 746 05 730.

Du kan lese mer om undersøkelsen og hvordan vi behandler personopplysninger på Opinions hjemmeside: https://opinion.no/privacy-policy/

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen