Kundecases

Noen få av mange kundesamarbeid vi er stolte av

nho

Vi hjelper NHO Reiseliv å forstå ungdoms valg av yrkesvei

Reiselivet er en bransje i vekst med stort behov for nye ansatte, spesielt faglærte kokker og andre med relevante fagkompetanser. Utfordringen er at det i dag er for få unge som fullfører yrkesfaglig utdanning spesielt innen restaurant- og matfag. Vi har gjennom 10 år bidratt med innsikt og analyser som hjelper bransjen å forstå deres omdømme blant unge og deres foreldre, hvilke barrierer og drivere som finnes for rekruttering til yrkene og ikke minst: anbefalinger om hva man bør gjøre. Det er en stor jobb, men resultatene er i ferd med å vise seg, og tiltakene for å øke rekruttering blir stadig mer fokuserte og effektive, blant annet basert på innsikt fra oss. Noen av rapportene kan leses her: www.nhoreiseliv.no/kas 

2008 – 2018

2011 – 2017

tine

Vi hjelper TINE med brukerdrevet innovasjon

Vi er over gjennomsnittet glad i hardtarbeidende norske kuer og bønder. TINE er en av folkets aller kjæreste merkevarer, og en av landets mest proffe på kontinuerlig innsikt og forbrukerdrevet innovasjon. TINE-panelet er en always-on sparringspartner i disse prosessene, drevet av oss. Flere hundre paneldeltagere engasjeres i alt fra smaks- og designtester via dagbøker til co-creation prosesser der de får være med å utvikle nye produkter.  Vi er stolt av å si at mange av TINE´s satsninger de siste årene har vært innom TINE-Panelet.
bring

Vi hjelper Posten og Bring med å identifisere de viktiste e-handelstrendene

Posten og Bring er pådriver og muliggjører for den enorme e-handelsveksten de siste årene. Deres kunder er alle de store nettbutikkene, og de er alle opptatt av hva forbrukerne forventer seg, og hva som er de kommende e-handelstrendene. Vi har i flere år levert innsikt om forbrukeratferd gjennom innovative digitale metoder, og ikke minst trendanalyser som grunnlag for Brings e-handelsrapporter og kunderådgivning. Dette er en av grunnene til at Bring ses på som den ledende ekspertressurs på netthandel i Norden.

2013 – 2017

2015 – 2016

nrk

Vi hjalp NRK med å forstå hva ungdom ville ha

Til tross for et uendelig antall konkurrenter i dagens åpne digitale medielandskap, har NRK truffet imponerende godt med mange av sine satsninger mot unge de siste årene. God målgruppeinnsikt har bidratt til det. Vi har brukt nye, spennende metoder for å komme tettere på de unges liv, hverdag og medievaner på et nivå som tradisjonelle undersøkelser ikke kan. Vi har tatt i bruk løpende online communities, dagbøker, digitale eksperimenter og ulike former for dybdeintervjuer både på nett og fysisk. Alt for å forstå hvordan unges mediehverdag er «skrudd sammen» og hvordan de opplever NRK og deres konkurrenter på tvers av alle flater. 
udi

Vi hjalp UDI med å tilpasse sine tjenester til flyktninger og asylsøkere

Posten og Bring er pådriver og muliggjører for den enorme e-handelsveksten de siste årene. Deres kunder er alle de store nettbutikkene, og de er alle opptatt av hva forbrukerne forventer seg, og hva som er de kommende e-handelstrendene. Vi har i flere år levert innsikt om forbrukeratferd gjennom innovative digitale metoder, og ikke minst trendanalyser som grunnlag for Brings e-handelsrapporter og kunderådgivning. Dette er en av grunnene til at Bring ses på som den ledende ekspertressurs på netthandel i Norden.

2017

2015-2017

kmd

Vi hjelper norske kommuner å navigere kommunereformen

Stortinget vedtok en kommunereform som skal gi ny struktur og nye oppgaver for kommunene. Opinion ble valgt som offisiell leverandør av undersøkelsene der innbyggerne får si sin mening. Stokke, Andebu og Sandefjord ble de første kommunene som vedtok sammenslåing, og vi gjennomførte innbyggerundersøkelsene i forkant. Vår representative undersøkelse med 2650 innbyggere i de tre kommunene viste at et solid flertall ønsket sammenslåing. Siden har vi gjennomført tilsvarende undersøkelser for de fleste andre kommuner i landet. En enorm oppgave, men veldig viktig og interessant.
flytoget

Vi hjalp Flytoget med å revidere merkevaren

Flytoget er en av Norges aller sterkeste og best likte merkevarer. Allikevel jobber de alltid for å bli bedre, og vi hjalp dem med deres mest omfattende merkevarerevisjon på 10 år. Vi brukte vår merkevaremodell som utgangspunkt for å hente innsikt fra kunder, marked og medarbeidere og så også på reise- og forbrukertrender. Til sammen gav dette et solid bilde av hvor Flytoget står i dag og hvilke utviklingsmuligheter de har for fremtiden. I dag fremstår de med en ny, oppdatert profil.

2014 – 2015

2014 – 2015

tine

Vi hjalp TINE´s Sunniva med å skape Supri

Norske forbrukere ønsker seg stadig mer sunne, naturlige og ferske drikkeprodukter. Sunniva er markedsleder på juice og er brennende opptatt av innovasjon og å treffe kundenes behov. Frukt er helten i juicemarkedet, men Sunniva forsto også at folk ønsket et ennå sunnere juiceprodukt, gjerne med grønnsaker i kombinasjon med frukt. Utfordringen ble å balansere et tiltrekkende konsept med god smak. Det klarte Sunniva med Supri. Vi hjalp Sunniva med kvalitativ målgruppeinnsikt, konsepttesting, trend- og markedsrådgivning. Produktet ble en suksess etter lansering i markedet.
nho

Vi hjalp NHO med å hente innspill til ny arbeidsmiljølov

NHO har over lang tid jobbet med å få til endringer i arbeidsmiljøloven. De kom oss fordi de ønsket å få innsikt i hva medlemmene mente om reglene og om hva som burde gjøres for å forbedre og forenkle loven. Vi gjennomførte en omfattende kvantitativ undersøkelse blant medlemmene, samt dybdeintervjuer med et stort antall bedriftsledere for virkelig å komme under huden på hva de tenkte om loven. Resultatet var et politikkdokument utarbeidet av NHO basert på tilbakemeldingene fra deres medlemmer.

2015